Przejdź do menu Przejdź do treści

Wraz z dynamicznym rozwojem w Polsce chirurgii z wykorzystaniem narzędzi robotycznych nadszedł czas, aby podzielić się zdobytymi doświadczeniami i zastanowić nad jej przyszłością. W Polsce nie tylko wzrasta dostępność robotów chirurgicznych, ale również świadomość korzyści, jakie przynosi zastosowanie nowoczesnych technologii w chirurgii. Warto przedyskutować doświadczenia, zarówno kliniczne jak i organizacji szpitala, edukacji i programów klinicznych, innowacji i wiele innych. Należy wspólnie zastanowić się, w jakim kierunku zmierza ta część medycyny i jakie cele trzeba sobie postawić.


Pragniemy zaprosić przedstawicieli polskich szpitali i specjalistów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami, odpowiedzieli na pytania i rozwiali wątpliwości.


Jest to pierwsza w Polsce zorganizowana konferencja, poświęcona chirurgii robotycznej, multidyscyplinarna i otwarta na zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi.

Certyfikat SOWE

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Chirurgii Robotycznej

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Synektik SA – partner strategiczny
zapraszają na
„Pierwszą Ogólnopolską Konferencję Chirurgii Robotycznej”
29.09.2023 r.

AGENDA KONFERENCJI

9:00-12:30 Live Surgery, Aula Główna, budynek główny, V p. WIM-PIB

Zabiegi będą transmitowane w 3D.


Zabieg urologiczny – prostatektomia

prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski – Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorski Uniwersytet Medyczny
płk dr n. med. Tomasz Syryło – Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

 

Zabieg chirurgiczny – resekcja odbytnicy
dr n. med. Jerzy Draus – Hallands Hospital Halmstad
dr n. med. Andrzej Kwiatkowski – Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy


Omówienie zabiegów i dyskusja

 

12:30-13:00 Lunch

 

13:00-13:10 Otwarcie konferencji
gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego

13:15-13:30 Chirurgia robotyczna w Polsce (daty i liczby)
Krzysztof Jakubiak, Prezes Modern Healthcare Institute


13:30-13:50 Jak uruchomić efektywny program robotyczny?
Artur Ostrowski, Dyrektor Zarządzający Synektik SA


13:50-14:10 Punkt widzenia płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia
Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


14:10-14:30 Strategia rozwoju robotyki w Polsce z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia
Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia


14:30-14:50 Robotyka w Europie
dr n. med. Jerzy Draus, Hallands Hospital Halmstad


14:50-15:20 Nowe technologie, AI, przyszłość robotyki
dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, Śląski Uniwersytet Medyczny


15:20-15:30 Podsumowanie – dyskusja

 

15:30-15:50 Przerwa kawowa

 

15:50-17:30 Sesja moderowana – zabiegi robotyczne w jamie brzusznej i miednicy mniejszej. Zabiegi interdyscyplinarne w jamie otrzewnej

Wskazania do zabiegów, rodzaje wykonywanych operacji robotycznych, doświadczenia własne ośrodka. Dyskusja
prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski PUM, dr hab. n. med. Marek Zawadzki Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, dr n. med. Błażej Nowakowski Wielkopolskie Centrum Onkologii, prof. dr hab. n. med. Marek Durlik MSWiA, płk dr n. med. Tomasz Syryło WIM-PIB, płk dr n. med. Jacek Doniec WIM-PIB, dr n. med. Andrzej Kwiatkowski WIM-PIB, dr n. med. Marcin Zawadzki WIM-PIB

 

17:30-18:30 Sesja moderowana – zabiegi robotyczne w torakochirugii, kardiochirurgii, laryngologii. Operacje robotyczne tarczycy

Wskazania do zabiegów, rodzaje wykonywanych operacji robotycznych, doświadczenia własne Ośrodka. Dyskusja
prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski MSWiA, ppłk dr hab. n. med. Kornel Szczygielski WIM-PIB, dr n. med. Michał Wiłkojć WIM-PIB, dr n. med. Jarosław Szymczuk WIM-PIB, lek. Leszek Gryszko WIM-PIB


18:30 Zakończenie konferencji

ZAPROSZENI GOŚCIE

dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Naukowiec, wynalazca, nauczyciel, wizjoner. Z wykształcenia fizyk teoretyk (1984 Uniwersytet Śląski), doktorat ze sztucznego serca (1996 SUM), habilitacja z robotyki chirurgicznej (2013 SUM), prof. IPS FRK (2016). Przez 30 lat pracował w Katedrze Kardiochirurgii, gdzie tworzył podstawy projektu polskiego sztucznego serca.
Pionier robotyki medycznej. Jest założycielem (2010) i prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej oraz redaktorem czasopisma Medical Robotics Reports. Jest również w Radzie Naukowej AI Surgery i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sztuczna Inteligencja w Medycynie.

dr n. med. Jerzy Draus – Hallands Hospital Halmstad, Szwecja

 

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista chirurgii ogólnej, urazowej i kolorektalnej. Współzałożyciel European Academy of Robotic Colorectal Surgery.
Specjalista chirurgii onkologicznej w leczeniu nowotworów jelita grubego oraz odbytnicy, a także chirurgii przepuklin brzusznych. Doświadczenie zdobywał w wiodących klinikach w Europie. Wykonał ponad 1500 operacji kolorektalnych (jelita grubego) z użyciem systemu robotycznego da Vinci oraz ponad 200 zabiegów przepuklin brzusznych.
W ponad 40 klinikach w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Francji i Szwajcarii szkolił i oceniał pracę chirurgów onkologicznych używających systemu robotycznego da Vinci.
Autor ustnych prezentacji na regionalnych i  światowych zjazdach chirurgii kolorektalnej: w Barcelonie, Chicago, Hongkongu i Durham.

prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej (1989 r.). I st. specjalizacji z chirurgii ogólnej zdobył w 1992 r. następnie z wyróżnieniem z urologii w 1996 r. W tym roku rozpoczął pracę w Klinice Urologii na stanowisku asystenta dochodząc po latach do tytułu profesora i Kierownika Kliniki. W latach 2012-2015 pełnił funkcję profesora wizytującego w Staedlische Klinikum w Braunschweigu (Niemcy), a w latach 2013-2016 w Asklepios Klinikum w Schwedt (Niemcy). Stopień doktora uzyskał w 2000 r., habilitację w 2010, a w roku 2017 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Odbył staże naukowe i szkoleniowe w USA, Norwegii, Niemczech, Włoszech, Francji i Anglii.
Jest twórcą i głównym wykładowcą licznych kursów „Zaawansowanych technik laparoskopowych w urologii”. Główne zainteresowania naukowe prof. M. Słojewskiego koncentrują się wokół zagadnień uro-onkologii, kamicy dróg moczowych, a przede wszystkim metod minimalnie inwazyjnych w urologii.
Od 2020 r. rozpoczął swoją przygodę zawodową z robotyką.

Krzysztof Jakubiak – Modern Healthcare Institute

 

Prezes zarządu Modern Healthcare Institute sp. z o.o., założyciel i redaktor naczelny portalu mZdrowie.pl oraz magazynu „Obserwacje”. Dziennikarz, manager. Wydawca i współautor wielu raportów nt. systemu ochrony zdrowia, m.in.” „Nowe terapie w leczeniu chorych na nowotwory”, „Wpływ epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na system opieki zdrowotnej w Polsce”, „Dostęp do leczenia biologicznego w Polsce, „Chirurgia robotowa”.
Pracował m.in. w Ministerstwie Zdrowia jako dyrektor Biura Prasy i Promocji oraz rzecznik prasowy. Również redaktor naczelny „Pulsu Medycyny” oraz „Pulsu Farmacji”. Konsultant w zakresie komunikacji, korporacyjny dyrektor PR w Polpharma SA, Communication & Public Affairs Manager w firmie Coca-Cola Poland Services, PR Manager w Henkel Polska, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Laureat Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2020. Członek Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia.

Artur Ostrowski – Dyrektor Zarządzający, Prokurent Synektik SA

 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej (mgr inż. elektronik). Pracował jako specjalista elektronik w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie. Był głównym konstruktorem w PPUiH abcMED Sp. z o.o. Przez 23 lata związany był z firmą Siemens (1991-2015). Artur Ostrowski od początku swej działalności zawodowej związany jest z branżą produkcji sprzętu medycznego. Karierę rozpoczynał jako specjalista odpowiadający za konstrukcję komputerowych spirometrów oraz sprzedaż i serwis urządzeń medycznych. Przez 13 lat pełnił funkcję inżyniera sprzedaży i kierownika ds. kluczowych klientów w Siemiens, a następnie awansował kolejno na dyrektora działu sprzedaży sektora Medical Solution, dyrektora operacyjnego sektora Healthcare oraz dyrektora branży Obrazowania i Terapii (HIM).
18 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Synektik S.A., wiodącego dostawcy innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej, podjęła decyzję o powołaniu do zarządu spółki Artura Ostrowskiego. Funkcję członka Zarządu Synektik S.A. objął 1 stycznia 2015 r.

Filip Nowak – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Ekspert zarządzania w ochronie zdrowia, socjolog, MBA. Absolwent: Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, Uczelni Łazarskiego, Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej oraz doktorant Wydziału Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Prawa Medycznego Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od 26 sierpnia 2020 roku pełnił obowiązki prezesa NFZ. Wcześniej, od 29 listopada 2019 roku, był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. operacyjnych. Przez ponad 5 lat był dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a także kierował pracami opolskiego i wielkopolskiego OW NFZ. Pracował także w dolnośląskim oddziale Funduszu.
Od 2015 roku jest Przewodniczącym Rady ds. Taryfikacji, działającej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Decyzją Ministra Zdrowia, 9 listopada 2021 roku, został powołany na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WYDARZENIU

⦁ Bezpłatny udział
⦁ Live surgery
⦁ Transmisja online
⦁ Panele dyskusyjne z sesjami Q&A

ORGANIZATORZY

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Synektik SA – partner strategiczny

 

Patronat

Sekcja Urologii Robotowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego