Przejdź do menu Przejdź do treści

W dniach 07-09.09.2023 w Bydgoszczy odbył się XVI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

 

Zjazd kolejny już raz stworzył platformę do wymiany najnowszych informacji, wiedzy oraz umiejętności z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej w medycynie. W tym roku nowością w trakcie zjazdu była organizacja sesji warsztatowych oraz studenckich, które cieszyły się dużą popularnością.

 

W konferencji aktywny udział wzięli pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego, przedstawiając referaty naukowe oraz prowadząc sesje naukowe i warsztaty – dr n. med. Artur Bachta, dr n. med. Artur Maliborski, dr n. med. Arkadiusz Zegadło, dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz.

 

W czasie zjazdu dr n. med. Artur Maliborski, kierownik Zakładu Radiologii Lekarskiej WIM-PIB, został wyróżniony medalem za zasługi dla rozwoju Polskiej Ultrasonografii – zobacz  

 

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne powstało w 1990 roku i jest towarzystwem interdyscyplinarnym, skupiającym lekarzy ponad 20 specjalności oraz lekarzy weterynarii, fizyków, biologów i przedstawicieli innych zawodów związanych z diagnostyką ultrasonograficzną.

 

Podstawowym celem PTU jest rozwój i popularyzacja diagnostyki ultrasonograficznej.

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne:

–         inspiruje swoich członków do twórczej pracy naukowej oraz dba o stałe podnoszenie wiedzy w zakresie ultrasonografii w środowisku lekarskim.

–         czuwa nad prawidłowością stosowania metod ultrasonograficznych w diagnostyce i terapii poprzez opracowywanie standardów badań ultrasonograficznych oraz nadzór szkoleniowy.

–         organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje, kursy i szkolenia ze wszystkich dziedzin ultrasonografii.

 

Od początku istnienia PTU jest zrzeszone w Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonograficznych w Medycynie i Biologii.