Przejdź do menu Przejdź do treści

W WIM-PIB i na UW niebawem ruszą prace nad wytworzeniem i udostępnieniem Badaczom obu jednostek innowacyjnego huba danych medycznych, który pozwoli gromadzić, przetwarzać, a w konsekwencji wykorzystywać dane medyczne na potrzeby nowatorskich badań naukowych. Konsorcjum WIM-PIB z UW zapewni warunki niezbędne do prowadzenia badań w zakresie zastosowania zaawansowanych technik informatycznych w medycynie, tworząc podwaliny pod zastosowanie metod sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia maszynowego (ML) w tej dziedzinie.

 

Prace rozwojowe  w ramach utworzenia RCMC przewidują opracowanie co najmniej trzech rozwiązań wykorzystujących ML/AI:  

(1) system wspomagających zarządzanie zasobami w obszarze medycyny ratunkowej 

(2) system wspierający wczesną identyfikację i zapobieganie zakażeniom szpitalnym oraz  

(3) system wspomagający monitoring odpowiedzi onkologicznej. 

 

Projekt pozwoli także wytworzyć narzędzia do dzielenia się zanonimizowanymi danymi  w oparciu o standard HL7 FHIR. Zebrane dane będą pochodziły nie tylko z dobrze udokumentowanego procesu leczenia, ale i sekwencjonowania genomu Pacjentów i Dawców Wolontariuszy (za świadomą zgodą obu grup), która będzie realizowana przez UW.  


RCMC skonsoliduje także współpracę poszczególnych jednostek organizacyjnych WIM-PIB oraz UW, wytwarzając nowe rozwiązania zarówno w ramach organizacyjnych, medycznych,  jak i w zakresie badań klinicznych. W ramach realizacji projektu poza opracowaniem wspomnianych algorytmów AI, utworzone zostaną warunki do prowadzenia wielkoskalowych badań obserwacyjnych, a także wsparcia realizacji naukowych badań medycznych, w tym badań klinicznych. 

 

Realizacja projektu łączącego nowoczesne technologie cyfrowe z medycyną niesie za sobą duże wpływy i korzyści społeczne, dążąc do poprawy zdrowia obywateli w zakresie ratowania życia i uzyskania pełnego wyzdrowienia lub poprawy stanu zdrowia, zapobiegania przedwczesnemu zgonowi czy poprawiania jakości życia. Holistyczny charakter projektu wpłynie nie tylko poprawę zdrowia obywateli, ale także na rozwój nauki oraz udział polskich naukowców w rozwoju nauk z zakresu medycyny w Polsce i na świecie. 

 

Zdjęcia: Archiwum WIM-PIB