Przejdź do menu Przejdź do treści

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA [DOTACJA CELOWA]

Logotypy flagi i godła Polski

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA [DOTACJA CELOWA]

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 14 W LEGIONOWIE DLA POTRZEB DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ ORAZ ADMINISTRACYJNO -TECHNICZNEJ

DOFINANSOWANIE [19 889 000 zł]

CAŁKOWITA WARTOŚĆ [20 000 000 zł]

 

Aktualne potrzeby użytkownika oraz obowiązujące wymogi wymuszają konieczność przebudowy istniejącego budynku w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania nowo wybudowanego szpitala oraz poradni.

 

Etap I obejmuje remont dachu i kompleksową termomodernizację budynku, ze względu na konieczność spełnienia wymaganych współczynników przenikania ciepła dla pomieszczeń. Budynek zostanie przystosowany architektonicznie, w szczególności będą to udogodnienia dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych, w tym celu obiekt zostanie wyposażony w nowy dźwig (w miejscu istniejącej awaryjnej windy zostanie wybudowany nowy szacht windowy z montażem nowego dźwigu, dla pionowej komunikacji pacjentów).

 

Etap II obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń w budynku nr 14 gdzie powstaną gabinety lekarskie AOS oraz pomieszczenia magazynu zintegrowanego. Dostęp do gabinetów lekarskich z głównego budynku szpitalnego jest poprzez wybudowany łącznik. Pomieszczenia zostaną dostosowane do nowej funkcji, powstaną również pomieszczenia administracyjno-techniczne niezbędne do obsługi kompleksu szpitalnego jak również infrastruktury towarzyszącej. Na II piętrze w budynku swoją działalność nadal prowadzić będzie Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska, Medycyna Pracy, oraz Poradnia Stomatologiczna w której część pomieszczeń zostanie przebudowana i zmodernizowana dla potrzeb poradni. Zakres inwestycji odpowiada obowiązkowi dostosowania podmiotu do obowiązujących przepisów, m.in. sanitarnych oraz przeciwpożarowych.