Przejdź do menu Przejdź do treści

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w roku akademickim 2022/2023 wyróżnieni zostali:

 

Kategoria: oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe
Nagroda Zespołowa II stopnia Zespół z Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej w składzie: płk dr hab. n. med. Marek Saracyn, mjr lek. Adam Durma, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński za nowatorski cykl prac
oryginalnych prezentujący innowacyjne metody diagnostyczne użyteczne w kontroli leczenia nowotworów pochodzenia endokrynnego.


Nagroda Zespołowa III stopnia Zespół z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii w składzie: dr n. med. Katarzyna Romejko, dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Rymarz, prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk za oryginalne publikacje naukowe dotyczące nowych markerów powikłań sercowonaczyniowych u chorych z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego.

 

Kategoria: wyróżnione rozprawy doktorskie
Nagroda Indywidualna II stopnia dr n. med. i n. o zdr. Katarzyna Bartosiak z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii za cykl monotematycznych prac naukowych stanowiący podstawę uzyskania stopnia doktora pt.: „Ocena efektywności leczenia i poziomu zadowolenia z podjętej decyzji w wybranej grupie pacjentów leczonych operacyjnie z powodu otyłości”, który uzyskał wyróżniające recenzje w postępowaniu doktorskim, a wyniki badań zostały upowszechnione w wiodącym czasopiśmie medycznym z zakresu chirurgii bariatrycznej.

 

Nagroda Indywidualna II stopnia dr n. med. i n. o zdr. Ksymena Leśniak z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii
i Dializoterapii za rozprawę doktorską pt.: „Znaczenie kliniczne stężeń androgenów u chorych z przewlekłą
chorobą nerek”, która uzyskała wyróżniające recenzje, a wyniki badań, mające zastosowanie do poprawy efektów
leczenia pacjentów z chorobami nerek, zostały upowszechnione w wysoko punktowanych czasopismach
naukowych.

 

Kategoria: osiągnięcia naukowotechniczne
Nagroda Indywidualna I stopnia płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas z Kliniki Okulistyki za wdrożenie
oryginalnego projektu Encyklopedia Profilaktyki przekazanego Narodowemu Funduszowi Zdrowia do systemu
ochrony zdrowia w skali kraju. Aplikacja dostarcza pacjentom i lekarzom wiedzy z zakresu jakości leczenia w
poszczególnych ośrodkach okulistycznych w Polsce. W przyszłości dane posłużą do wyceny jakości leczenia przez
Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.

 

Kategoria: osiągnięcia dydaktyczne
Nagroda Indywidualna III stopnia dr n. med. Aleksandra Kucharczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej za autorstwo monografii naukowej „Leczenie biologiczne w
alergologii”, wydanej przez PZWL, w której autorka pokazała, jak ważnym narzędziem stały się obecnie leki
biologiczne u chorych z najcięższymi postaciami chorób alergicznych, ale też jaka czeka nas przyszłość.
Monografia jest skierowana do lekarzy specjalistów alergologów, pulmonologów oraz dermatologów.

 

Kategoria: osiągnięcia organizacyjne
Nagroda Zespołowa I stopnia Zespół z Kliniki Okulistyki, Zakładu Radioterapii, Sekcji Ochrony Radiologicznej, Oddziału Teleinformatyki w składzie: płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, dr n. med. Izabela Nowak Gospodarowicz, dr n. med. Wojciech Adamski, mgr Elżbieta Ponikowska, prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka, mgr Anna Rygielska, mgr Paulina Senator, dr inż. Piotr Murawski za dokonania na rzecz rozwoju ośrodka onkologii okulistycznej z procedurą brachyterapii nowotworów gałki ocznej w Klinice Okulistyki i Zakładzie Radioterapii jako trzeciego centrum w Polsce.

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

 

Materiał filmowy z wydarzenia

Galeria