Przejdź do menu Przejdź do treści
Chory z podejrzeniem udaru powinien w możliwie najkrótszym czasie trafić do najbliższego oddziału neurologicznego. W ramach takiego oddziału szybko powinien uzyskać diagnostykę, rozpoznanie i wstępne leczenie. W przypadku, jeżeli pacjent ma potwierdzony udar niedokrwienny  oraz zachorowanie wystąpiło w nieodległym czasie, może kwalifikować się do leczenia zabiegowego trombektomią mechaniczną lub do do leczenia farmakologicznego, trombolizą dożylną. Takie leczenie zwiększa o około 30% do 50% szansę na odzyskanie pełnej sprawności.

 

Trombektomia mechaniczna to zabieg wykonywany w wyspecjalizowanych centrach udarowych przez radiologów zabiegowych u chorych z udarem mózgu. Polega na usunięciu skrzepliny blokującej przepływ krwi w tętnicy mózgowej. Pod kontrolą promieni rentgenowskich, przez system cewników umieszczonych w objętej chorobą tętnicy wprowadza się specjalne narzędzie – trombektom, który wiąże i usuwa skrzeplinę pozwalając na powrót przepływu krwi do wrażliwych na niedotlenienie struktur mózgu. Skrzeplinę można też usunąć poprzez odessanie za pomocą specjalnie zaprojektowanych cewników aspiracyjnych podłączonych do pompy generującej podciśnienie. U części chorych konieczne jest zastosowanie obu tych metod jednocześnie.

Jest to trudny zabieg, bo wszystko dzieje się w tętnicach mózgowych o średnicy kilku milimetrów, otoczonych przez delikatną, niedokrwioną tkankę mózgową wołającą o tlen. Trzeba go przeprowadzić jak najszybciej. Najlepiej w ciągu sześciu godzin od wystąpienia udaru, wtedy osiągamy najlepsze efekty. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zorganizowanie całego systemu opieki nad chorym z udarem mózgu obejmującego szybkie i prawidłowe rozpoznanie, natychmiastową diagnostykę obrazową oraz transport do wyspecjalizowanych ośrodków dysponujących nowoczesnymi pracowniami angiograficznymi oraz doświadczoną kadrą medyczną gotową do niesienia pomocy chorym przed 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniupodkreśla ppłk dr n. med. Piotr Piasecki, kierownik Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojskowego Instytutu Medycznego.
 

W celu usprawnienia kwalifikacji chorego z udarem mózgu do zabiegu trombektomii mechanicznej w WIM-PIB prosimy o przygotowanie przez lekarza prowadzącego następujących informacji:

  1. Podstawowe dane chorego: wiek, płeć, istotne choroby współistniejące.
  2. Podstawowe dane kliniczne dotyczące udaru: czas zachorowania, główne objawy neurologiczne, ocena pacjenta w skali NIHSS i GCS.
  3. Dane z wykonanych dotychczas badań obrazowych potwierdzających udar w zakresie dużych tętnic mózgowych.
  4. Dane z podjętego dotychczas leczenia reperfuzyjmego.
Kontakt do kwalifikacji do zabiegu trombektomii mechanicznej:
  1. Lekarz dyżurny Kliniki Neurologii WIM-PIB: 665 707 551
  2. Lekarz dyżurny – radiolog zabiegowy: 665 707 290