Przejdź do menu Przejdź do treści

Tegoroczna kampania skupi się na przesłankach przyjętej w czerwcu bieżącego roku zaleceniach Rady Unii Europejskiej Council Recommendation on stepping up EU actions to combat antimicrobial resistance nawołujących do zintensyfikowania działań w ramach podejścia One Health. Wśród tych zaleceń znalazły się m.in.:

 

  • aktualizowanie i wdrażanie „krajowych planów działania” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
  • wyeliminowanie do 2030 r. istniejących luk w zakresie nadzoru i monitorowania i kompletności danych nt. oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i konsumpcji środków przeciwdrobnoustrojowych
  • zapewnienie wprowadzenia i stałego monitorowania środków zapobiegania zakażeniom i ich kontroli.

W odniesieniu do placówek opieki zdrowotnej zalecenia Komisji Europejskiej podkreślają konieczność wzmocnienia zapobiegania zakażeniom i ich kontroli poprzez zapewnienie odpowiednich kompetencji specjalistów medycznych, odpowiednich środków na programy kontroli zakażeń, opracowanie odpowiednich wytycznych i działań w zakresie podnoszenia świadomości i szkoleń, modernizację istniejącej infrastruktury szpitalnej zapewniającej wysoki poziom zapobiegania zakażeniom, czy pełne opracowanie i wdrożenie programów szczepień ochronnych.

 

Tegoroczną kampanię EAAD rozpocznie konferencja prasowa, która odbędzie się 17 listopada w godzinach 10:00-11:00. W  jej trakcie omówione zostaną najnowsze dane dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w UE/EOG. Prelegentami będą m.in. Andrea Ammon (dyrektor ECDC), Roser Domenech Amado (kierujący inicjatywa One Helath i dyrektor departamentu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności w Komisji Europejskiej) oraz Dominique Monnet (kierujący sekcją oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i zakażeń związanych z opieką zdrowotną w ECDC).

 

20 listopada w godzinach 13:00-16:00 zaplanowana jest konferencja online z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, ECDC, Europejskiej Agencji Leków, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz EOG. Reprezentanci Krajowych Planów Działania Szwecji, Hiszpanii oraz Belgii omówią rolę swoich krajów w zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach prezydencji Rady Unii Europejskiej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny zachęcamy do rejestracji pod linkiem: https://bit.ly/46IhA1H

17 listopada na stronach ECDC opublikowane zostaną najnowsze dane z monitorowania antybiotykoodporności i konsumpcji antybiotyków w Krajach UE/EOG prezentujące dane za 2022 r.

 

W ramach tegorocznego Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w czasopiśmie Eurosurveillance opublikowany został komunikat autorstwa grupy ekspertów Europejskiej Sieci Monitorowania Konsumpcji Antybiotyków ESAC-Net (w tym  Dr Anny Olczak-Pieńkowskiej z Zakładu Zdrowia Publicznego Epidemiologii i Wakcynologii WIM-PIB) pt. „Rebound in community antibiotic consumption after the observed decrease during the COVID-19 pandemic, EU/EEA, 2022” nt. obserwacji ponownego wzrostu konsumpcji antybiotyków w Europie w lecznictwie otwartym po spadku w czasie pandemii COVID-19.

 

Więcej informacji nt. kampanii EAAD i wydarzeń towarzyszących znaleźć można na stronie: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en/european-antibiotic-awareness-day-eaad-2023