Przejdź do menu Przejdź do treści

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Nr 168/2023 Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 2 października 2023 r. została powołana Komisja Bioetyczna w Instytucie na kadencję 2023-2027 w składzie:  

 

Przedstawiciele lekarzy specjalistów: 

płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Witold Owczarek (dermatologia i wenerologia) – Przewodniczący 

prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk (choroby wewnętrzne, nefrologia, endokrynologia, transplantologia kliniczna, geriatria) – Zastępca Przewodniczącego 

dr n. med. Piotr Dąbrowiecki – przedstawiciel Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP – przedstawiciel stowarzyszenia pacjentów 

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Renata Duchnowska (onkologia kliniczna, radioterapia onkologiczna) 

prof. dr hab. n. med. Maciej Gonciarz (choroby wewnętrzne, gastroenterologia) 

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Bolesław Kalicki (pediatria, medycyna rodzinna)  

dr n. med. Piotr Kowalewski (chirurgia ogólna) 

płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Krzesiński (choroby wewnętrzne, kardiologia) 

dr n. med. Piotr Rapiejko – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej WIL

płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas (okulistyka) 

 

Przedstawiciele innych zawodów:

dr hab. n. teol. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW (teologia, psychologia)
dr hab. n. pr. Aneta Łazarska, prof. UŁa (nauki prawne)
mgr Lidia Wojda (pielęgniarka) – Sekretarz

 

Do zadań Komisji należy wydawanie na wniosek pracownika lub doktoranta WIM-PIB opinii dotyczącej eksperymentu medycznego oraz wydawanie opinii dotyczących badań naukowych, w zakresie określonym w ustawach. Wśród zadań Komisji wymienić należy również:

 

1) sporządzanie oceny etycznej projektów badań klinicznych przekazanych do Komisji przez Naczelną Komisję Bioetyczną – w przypadku uzyskania przez Komisję odpowiedniej akredytacji od Naczelnej Komisji Bioetycznej;
2) prowadzenie rejestru wpływających wniosków o wydanie opinii oraz podjętych uchwał;
3) przechowywanie dokumentacji eksperymentów medycznych, badań klinicznych oraz badań naukowych;
4) przyjmowanie informacji dot. zdarzeń niepożądanych;
5) współpraca z innymi komisjami bioetycznymi.

 

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, kontakt: mgr  Katarzyna Bogacka, tel. +48261817980, e-mail: komisjabioetyczna@wim.mil.pl;

 

W związku z podjęciem zadań uruchomiona została strona internetowa pod adresem: https://wim.mil.pl/nauka-i-ksztalcenie/komisja-bioetyczna-wim-pib/, gdzie zamieszczone są szczegóły dotyczące opłat, a także wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Komisji Bioetycznej.

Regulamin, wzory wniosków dostępne są także w sieci intranet: http://intranet/n Nauka/Komisja Bioetyczna