Przejdź do menu Przejdź do treści

W zaproponowanym przez Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy badaniu oceniona zostanie wartość kliniczna badań obrazowych (USG, MRI) w połączeniu z dostępnymi na rynku badaniami molekularnymi w grupie kobiet z podejrzeniem endometriozy. Przeprowadzone badania pozwolą na stworzenie algorytmu wczesnego wykrywania endometriozy u pacjentek z objawami klinicznymi. Wiedza na temat istnienia choroby pozwoli pacjentkom na bardziej świadome podejmowanie decyzji odnośnie macierzyństwa (czasu zachodzenia w ciążę, czy zabezpieczenia płodności). Ponadto wczesne rozpoznanie endometriozy umożliwi wdrożenie leczenia farmakologicznego lub operacyjnego. Dodatkowym celem projektu jest poznanie nowych aspektów patofizjologii endometriozy o podłożu immunologicznym oraz genetycznym.

 

Aby zrealizować powyższe cele, projekt przewiduje włączenie do badania 450 kobiet w wieku 16-45 roku życia zakwalifikowanych do laparoskopii z powodu dolegliwości sugerujących obecność endometriozy. Będzie realizowany przez 6 lat w okresie 2023-2029.

 

Badanie zostało zaprojektowane przez specjalistów Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM-PIB:

  • prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński
  • dr n. med. Monika Szafarowska
  • lek. Magdalena Biela
  • dr n. med. Jacek Doniec

 

oraz Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych WIM-PIB:

  • dr n. biol. Robert Zdanowski
  • dr n. biol. Klaudia Brodaczewska
  • dr hab. n. biol. Jacek Kubiak
  • dr n. med. Agata Borkowska

 

Głównym Badaczem w projekcie jest dr n. med. Monika Szafarowska (KGiGO), a koordynatorem naukowym – dr n. med. Aneta Ścieżyńska (LOMiTI).

Tytuł projektu: „MIREN – opracowanie szybkiej i minimalnie inwazyjnej procedury rozpoznawania endometriozy”

 

 

 

Zdjęcie: Pexels/Mart Production