Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzeniem Nr 168/2023 Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 2 października 2023 r. została powołana Komisja Bioetyczna w Instytucie na kadencję 2023-2027 w składzie:

 

Przedstawiciele lekarzy specjalistów:

płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Witold Owczarek (dermatologia i wenerologia) – Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk (choroby wewnętrzne, nefrologia, endokrynologia, transplantologia kliniczna, geriatria) – Zastępca Przewodniczącego

dr n. med. Piotr Dąbrowiecki (choroby wewnętrzne, alergologia i wojskowa medycyna morska) – przedstawiciel stowarzyszenia pacjentów

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Renata Duchnowska (onkologia kliniczna, radioterapia onkologiczna)

prof. dr hab. n. med. Maciej Gonciarz (choroby wewnętrzne, gastroenterologia)

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Bolesław Kalicki (pediatria, medycyna rodzinna)

dr n. med. Piotr Kowalewski (chirurgia ogólna)

płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Krzesiński (choroby wewnętrzne, kardiologia)

dr n. med. Piotr Rapiejko (otolaryngologia)

płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas (okulistyka)

 

Przedstawiciele innych zawodów:

ks. dr hab. n. teol. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW (teologia, psychologia)

dr hab. n. pr. Aneta Łazarska, prof. UŁa (nauki prawne)

mgr Lidia Wojda (pielęgniarka) – Sekretarz

 

Do zadań Komisji należy wydawanie na wniosek pracownika lub doktoranta WIM-PIB opinii dotyczącej eksperymentu medycznego oraz wydawanie opinii dotyczących badań naukowych w zakresie określonym w ustawach.

Wśród zadań Komisji wymienić należy również:

 

1) sporządzanie oceny etycznej projektów badań klinicznych przekazanych do Komisji przez Naczelną Komisję Bioetyczną – w przypadku uzyskania przez Komisję odpowiedniej akredytacji od Naczelnej Komisji Bioetycznej;

2) prowadzenie rejestru wpływających wniosków o wydanie opinii oraz podjętych uchwał;

3) przechowywanie dokumentacji eksperymentów medycznych, badań klinicznych oraz badań naukowych;        

4) przyjmowanie informacji dot. zdarzeń niepożądanych;

5) współpraca z innymi komisjami bioetycznymi.

 

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, kontakt: mgr  Katarzyna Bogacka, tel. +48 261 817 980, e-mail: komisjabioetyczna@wim.mil.pl

 

W związku z podjęciem zadań uruchomiona została strona internetowa pod adresem: https://wim.mil.pl/nauka-i-ksztalcenie/komisja-bioetyczna-wim-pib/, gdzie zamieszczone są szczegóły dotyczące opłat, a także wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Komisji Bioetycznej.

 

Regulamin, wzory wniosków dostępne są także w sieci intranet http://intranet/n Nauka/Komisja Bioetyczna.

Galeria