Przejdź do menu Przejdź do treści

W związku z zakończonym postępowaniem kwalifikacyjnym do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów organizowanym przez MON, informujemy o wolnych miejscach szkoleniowych w Wojskowym Instytucie Medycznym.

 

Pozostały wolne miejsca szkoleniowe w dziedzinach:

 

 1. Choroby zakaźne – 1 miejsce (finansowany dodatek motywacyjny na czas szkolenia)
 2. Kardiologia – 11 miejsc
 3. Medycyna ratunkowa – 7 miejsc
 4. Nefrologia – 9 miejsc
 5. Okulistyka – 5 miejsc
 6. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu – 10 miejsc
 7. Radioterapia onkologiczna – 3 miejsca
 8. Rehabilitacja medyczna – 5 miejsc
 9. Choroby wewnętrzne – 40 miejsc :
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii – 9 miejsc
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii – 3 miejsca
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii – 1 miejsce
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii- 8 miejsc
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej-6 miejsc
 • Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych- 2 miejsca
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych- 7 miejsc
 • Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Chorób Wewnętrznych Szpital w Legionowie – 4 miejsca

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi miejsca specjalizacyjne w WIM przyznaje Minister Obrony Narodowej. Jednakże, wobec pozostałej liczby wolnych miejsc, aktualnie przewyższających  potrzeby resortu Obrony Narodowej, istnieje możliwość udostępnienia tych miejsc lekarzom, którzy rozpoczęli specjalizację w trybie rezydenckim. Zgoda na udostępnienie poszczególnych miejsc jest wyrażana w trybie indywidualnym i wymaga końcowej akceptacji Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. Osoby zainteresowane rozpoczęciem specjalizacji w WIM w trybie rezydenckim, prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKP WIM-PIB, Panią Martą Górecką – tel.: 665 707 536.

 

 

 

Zdjęcie: Pexels/Karolina Grabowska