Przejdź do menu Przejdź do treści

BFF Banking Group opublikował wyniki kolejnej edycji zestawienia „Liderzy Zarządzania – najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group”. Ranking docenia jednostki publiczne, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną. Jego celem jest promocja najlepszych praktyk w publicznej służbie zdrowia oraz sprawdzenie, które szpitale osiągają najlepsze wyniki zarządcze. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Rzecznik Praw Pacjentów oraz prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Partnerami instytucjonalnymi są Polska Federacja Szpitali, Polska Unia Szpitali Klinicznych oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.

 

W tym roku, po raz drugi, przyznana została nagroda specjalna dla szpitala najbardziej przyjaznego pacjentom. Zwycięzcą tegorocznej edycji został Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy. Pod uwagę były brane takie wskaźniki jak: rentowność sprzedaży, dynamika kontaktu z NFZ, płynność szybka, dynamika aktywów.

 

Przyjazny szpital to nowoczesna placówka patrząca w przyszłość

 

– Bezpieczeństwo pacjenta to jeden z celów wskazanych w strategii wieloletniej rzecznika na lata 2020-2023. Do tego celu prowadzą nie tylko postępowania w sprawach indywidualnych i postępowanie w w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, ale przede wszystkim inicjowanie dyskusji i wspólnych działań. W swojej misji Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie deklaruje, iż to pacjent jest w centrum uwagi. Naszą zasadą jest, że „leczymy i opiekujemy się się nowocześni i bezpiecznie”. Przestrzeganie praw pacjenta w pomiotach leczniczych zawsze pozostaje priorytetem – warunkiem podstawowym wdrażania jakichkolwiek rozwiązań zarządczych, promowanych rankingiem. Ten docenia takie jednostki, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej, idącą w parze z efektywnością. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane z należytą starannością, czyli uzyskane zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami aktualnie wiedzy medycznej, adekwatne do stanu zdrowia pacjenta, z zachowaniem należytych norm ostrożnościowych i standardów wynikających z zasad deontologii zawodowej, korelują z w wizją WIM-PIB, czyli naszą kolejną zasadą: „Rozwijamy nowoczesną, wieloprofilową jednostkę badawczą leczniczą, wyróżniającą się jakością we wszystkich dziedzinach aktywności, której horyzonty rozwoju daleko przekraczają próg teraźniejszości”.

Zgodnie z definicją bezpieczeństwa pacjenta, proponowaną przez Światową Organizacje Zdrowia „bezpieczeństwo to zorganizowane działania, które tworzą kultury, procesy, procedury, zachowania , technologie i środowiska w opiece zdrowotnej, które konsekwentnie i trwale obniżają ryzyko, ograniczają występowanie błędu i ograniczaj a skutki szkody, jeśli do niej dojdzie”.

Odpowiada na te elementy strategia WIM-PIB, czyli zapewnienie kompleksowej nowoczesnej, opartej na najwyższych standardach opiece medycznej, realizacja wieloprofilowej aktywności naukowo-badawczej i dydaktycznej, promocja indywidualności i kreatywności pracowników oraz podejmowanie wielokierunkowych działań wspierających rozwój osobisty. Realizacji wizji, misji i strategii WIM-PIB odpowiadają: uzyskana akredytacja ministra zdrowia, certyfikat ISO 9001, AQAP 2110 oraz certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” – mówi Adrian Olczak, pełnomocnik dyrektora WIM-PIB ds. jakości.

 

 

 

NAJLEPIEJ ZARZĄDZANE SZPITALE PUBLICZNE W POLSCE [ranking]

1. Szpital Najbardziej Przyjazny Pacjentom

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy W Warszawie

2. Kategoria: Kontrakt z NFZ od 20 do 99 mln zł

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji w Szczecinie
Szpital Ogólny Im. Dr Witolda Ginela w Grajewie
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej We Fromborku
Specjalistyczny Szpital Im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Im. Dr. Józefa Bednarza w Świeciu Szpital Powiatowy w Sławnie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej Im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

 


3. Kategoria: Kontrakt z NFZ od 100 do 199 mln zł

 

Wojewódzki Szpital Dziecięcy Im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Będzin I Czeladź
Szpital Specjalistyczny W Pile Im. Stanisława Staszica
Specjalistyczny Szpital Im. E. Szczeklika W Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Szpital Powiatowy W Radomsku
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Im. Prof. Dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im. Dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy

 


4. Kategoria: Kontrakt z NFZ powyżej 200 mln zł

 

Białostockie Centrum Onkologii Im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku
Wielkopolskie Centrum Onkologii Im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Olsztynie
Centrum Onkologii Im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

 

5. Kategoria: Instytuty i szpitale kliniczne

 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Instytut Hematologii I Transfuzjologii w Warszawie
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

 

Autorem obliczeń jest BFF Banking Group. Metodologia została opracowana przez czołowych ekspertów sektora medycznego, zaangażowanych w projekt poprzez uczestnictwo w Radzie Programowej: Radosława Moksa, przewodniczącego Rady Programowej, członka Zarządu BFF Banking Group w Polsce; Dorotę Gołąb-Bełtowicz, zastępcę dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie; Renatę Ostrowską, managera, Credit Risk Evaluation w BFF Banking Group w Polsce; prof. Jarosława Fedorowskiego, prezesa Polskiej Federacji Szpitali; dr. Jerzego Gryglewicza, eksperta rynku medycznego IZWOZ, Jakuba Kraszewskiego, przewodniczącego Polskiej Unii Szpitali Klinicznych.

 

 

 

 

Źródło: Puls Medycyny, Rzeczpospolita.

 

Pliki do pobrania

Galeria

 

Zdjęcia: Puls Medycyny,WIM-PIB