Przejdź do menu Przejdź do treści

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał możliwość realizacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek ze środków Ministerstwa Zdrowia. Oznacza to bezpłatne szkolenie dla 25 pielęgniarek, które pozytywnie przejdą proces kwalifikacyjny.

 

Co należy zrobić aby się wziąć udział w rekrutacji?

 

  1. Posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i pracować na terenie województwa mazowieckiego
  2. Posiadać udokumentowany minimum 2 letni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
  3. Zarejestrować się w systemie SMK Logowanie – SMK (ezdrowie.gov.pl)
  4. Osobiście zgłosić się na postępowanie kwalifikacyjne w dniu 29 grudnia br. o godz. 10.00 do Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM-PIB.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu wyłonienie 25 osób, które będą realizowały szkolenie ze środków MZ. Sprawdzana będzie wiedza z zakresu pielęgniarstwa internistycznego na podstawie testu składającego się z 60 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Literatura dostępna jest pod linkiem https://cloud.wim.mil.pl/s/b3MBMLiQoMC879G

 

Osoby, które prawidłowo zarejestrują się w SMK otrzymają szczegółowe informacje organizacyjne.

 

 

Zdjęcie: Pexels / Karolina Grabowska