Przejdź do menu Przejdź do treści

Choroby zakaźne nie takie straszne – aktualne możliwości terapeutyczne #zakażenie jelit

Zakażenie jelit o etiologii Clostridioides difficile to jedno z najczęstszych zakażeń szpitalnych. Objawia się biegunką o różnym nasileniu, nawet do 30 wypróżnień na dobę. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi zakażenia są niedawna lub aktualna antybiotykoterapia, hospitalizacja lub pobyt w ośrodku medycznej opieki długoterminowej, wiek powyżej 65 rż, immunosupresja i stosowanie inhibitorów pompy protonowej. U około ¼ pacjentów dochodzi do nawrotów zakażenia, które skutkują kolejnymi hospitalizacjami, nadmierną utratą masy ciała wiodącą do wyniszczenia oraz większym ryzykiem ciężkiego przebiegu, doprowadzając nawet do zgonu.

 

Obecnie najskuteczniejszą metodą leczenia pierwszego epizodu zakażenia opornego na leczenie jak i nawrotów jest przeszczep mikrobioty jelitowej. Ideą takiego leczenia jest odbudowa prawidłowej flory bakteryjnej. Do przeszczepu wykorzystywany jest materiał pobrany od zdrowego dawcy, który poddawany jest obróbce laboratoryjnej i głęboko mrożony. Skuteczność takiej terapii jest ponad 90%. Klinika Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego, jest jednym w nielicznych ośrodków w województwie w których wykonywana jest taka procedura.

 

Zapraszamy osoby zmagające się zakażeniem jelit o etiologii Clostridioides difficile do poddania się leczeniu w Klinice Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Kontakt  z sekretariatem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii:

 

telefon: 261 817 519

email: chorobyzakazne@wim.mil.pl

 

Choroby zakaźne nie takie straszne – aktualne możliwości terapeutyczne #WZW

Choroby zakaźne są chorobami, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. Czynnikami etiologicznymi są najczęściej wirusy, bakterie, grzyby, priony, riketsje oraz niektóre toksyny. Wielu chorób zakaźnych można uniknąć poprzez powszechne stosowanie szczepień ochronnych i odpowiednich działań prewencyjnych.

 

Leczenie Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW) B i C


W ramach Poradni Chorób Zakaźnych będącej częścią Kliniki prowadzone są programy leczenia zakażenia WZW typu C oraz zakażenia i profilaktyki reaktywacji WZW typu B. Do zakażenia wirusami HCV i HBV dochodzi na drodze krwiopochodnej lub kontaktów seksualnych. W ramach opieki Poradni pacjent otrzymuje kompleksową diagnostykę tj badania laboratoryjne wydolności wątroby krwi oraz obrazowe narządów jamy brzusznej. Po spełnieniu kryteriów zostaje zakwalifikowany do leczenia w ramach którego bezpłatnie otrzymuje leki i poddawany jest sreeningowi zgodnie z wytycznymi programów lekowych.

 

Zapraszamy chorych na WZW do poddania się leczeniu w Klinice Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Kontakt  z sekretariatem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii:

 

telefon: 261 817 519

email: chorobyzakazne@wim.mil.pl

Choroby zakaźne nie takie straszne – aktualne możliwości terapeutyczne #RÓŻA

Choroby zakaźne są chorobami, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. Czynnikami etiologicznymi są najczęściej wirusy, bakterie, grzyby, priony, riketsje oraz niektóre toksyny. Wielu chorób zakaźnych można uniknąć poprzez powszechne stosowanie szczepień ochronnych i odpowiednich działań prewencyjnych.

 

Róża to ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej który obejmuje różne okolice ale przeważnie podudzia. Zwykle jest spowodowana zakażeniem paciorkowcowym. Przebiega najczęściej z gorączką, obrzękiem, nadmiernym ociepleniem, zaczerwienieniem skóry i dolegliwościami bólowymi. Wśród czynników ryzyka wymienia się: wcześniejsze zakażenia, obrzęk limfatyczny, otyłość oraz cukrzycę. Choroba poddaje się leczeniu antybiotykami ale u 30-50% chorych dochodzi do nawrotów, co prowadzi do obrzęku limfatycznego i owrzodzeń. Profilaktyczne stosowanie antybiotyku Debecyliny 1 raz w miesiącu przez 6 m-cy, zmniejsza możliwość nawrotów, eliminując tym samym występowanie dolegliwości, konieczność hospitalizacji i kosztownego leczenia.

 

Zapraszamy zatem chorych, którzy przebyli różę do poddania się profilaktycznemu leczeniu w referencyjnym ośrodku – Klinice Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Kontakt  z sekretariatem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii:

 

telefon: 261 817 519

e-mail: chorobyzakazne@wim.mil.pl

Choroby zakaźne nie takie straszne – aktualne możliwości terapeutyczne #BORELIOZA

Borelioza, jest zoonozą wywołaną przez bakterię Borrelia burgdorferii po kłuciu przez kleszcza. Jest ona najczęściej rozpoznawaną chorobą odkleszczową w Europie. W Polsce od 2016 roku rejestruje się rocznie ponad 20 000 zachorowań na boreliozę, jednocześnie obserwując coroczny wzrost zapadalności średnio 55-57 przypadków na 100 000. Zakażenie Borrealia burgdorferii nie powoduje trwałej odporności, co może skutkować nowym zachorowaniem, przy ponownej ekspozycji, zwłaszcza u pacjentów przebywających w obszarach endemicznych. Objawy boreliozy dotyczą skóry, układu nerwowego, stawów, rzadziej narządu wzroku i serca.

 

Obecnie dysponujemy diagnostyką serologiczną, która niejednokrotnie sprawia problemy interpretacyjne oraz wątpliwości dotyczące skuteczności leczenia, czy wręcz jego stosowania lub niczym nieuzasadnionej przewlekłej antybiotykoterapii. Klinika Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, dysponuje możliwościami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentami chorującymi z powodu boreliozy w ramach Poradni Chorób zakaźnych, jak również możliwością diagnostyki i leczenia szpitalnego chorych wymagających takiego postępowania.

 

Zapraszamy osoby wykazujące objawy po ukąszeniu przez kleszcza do poddania się diagnostyce w kierunku boreliozy z sekretariatem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii.

 

telefon: 261 817 519

e-mail: chorobyzakazne@wim.mil.pl