Przejdź do menu Przejdź do treści

Robotyczna resekcja przełyku jest bezpieczną, małoinwazyjną techniką operacyjną, charakteryzującą się dobrymi wynikami onkologicznymi, pozwalającą na bardzo szeroką limfadenektomię zarówno w obrębie jamy brzusznej jak i w klatki piersiowej. Badania naukowe wykazały, iż robotyczna resekcja przełyku wiąże się z mniejszą śródoperacyjną utratą krwi, niższą oceną bólu pooperacyjnego, szybszym powrotem do sprawności funkcjonalnej i lepszą jakością życia w porównaniu z chirurgią otwartą.

 

Zabiegi operacyjne zostały przeprowadzone przez zespół torakochirurgiczny w składzie: dr n. med. Michał Wiłkojć, dr n. med Marcin Zawadzki, dr n. med Paweł Łukaszewicz. Znieczulenia dokonał zespół anestezjologiczny kierowany przez lek. Michała Ciska, a bezpośrednio opiekę nad pacjentami w okresie okołooperacyjnym przejął zespół Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii.

 

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oferuje pacjentom kompleksowe leczenie onkologiczne w zakresie raka przełyku zapewniając dostęp do pełnej diagnostyki, multidyscyplinarnego leczenia onkologicznego z zastosowaniem radioterapii, chemioterapii, programów lekowych i badań klinicznych, małoinwazyjnego leczenia operacyjnego oraz wielokierunkowego leczenia wspomagającego (psycholog, dietetyk, rehabilitacja).

Leczenie chorych na nowotwory jest planowane i realizowane przez wielospecjalistyczny zespół lekarski.

 

Informacje praktyczne:

 

Zapisy na konsultacje:

  • Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii: tel.: 261 816 300.
  • Centrum Chirurgii Robotycznej: tel.: 261 817 799.

Na konsultacje w Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej (Michał Wiłkojć, Paweł Łukaszewicz) oraz zgłaszając się do szpitala na leczenie stacjonarne prosimy zabrać pełną dokumentację medyczną w formie papierowej oraz WSZYSTKIE badania obrazowe na płytach CD.

 

https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/dr-wilkojc-roboty-to-przyszlosc-chirurgii-ale-operuje-czlowiek

Materiał filmowy