Przejdź do menu Przejdź do treści

W marcu 2024 r. specjaliści z amerykańskiego Instytutu Badawczego Armii im. Waltera Reeda Walter Reed Army Institute of Research – WRAIR: płk Rose Ressner, płk Jason Bennett i Pani Michelle Wagner przeprowadzili w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym pięciodniowe spotkanie na temat kontroli zakażeń szpitalnych i racjonalnej polityki antybiotykowej.

 

Jego celem była wymiana najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń zmierzające do ograniczenia ryzyka związanego z zakażeniami szpitalnymi. W wydarzeniu wzięli udział nasi lekarze i pielęgniarki (również ze Szpitala WIM-PIB w Legionowie), diagności laboratoryjni Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych oraz pracownicy Oddziału Epidemiologii Klinicznej i Kontroli Zakażeń Szpitalnych, na czele z jego Kierownikiem ppłk. lek. Karolem Wardą. Organizacja i przebieg spotkania koordynowane były przez zespół Zakładu Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Wakcynologii pod kierownictwem Pani dr n. med. i n. o zdr. Anny Olczak-Pieńkowskiej. Uczestnicy zapoznali się i udoskonalili wiedzę z zakresu procedur profilaktyki i kontroli zakażeń, środków zapobiegania rozprzestrzeniania się drobnoustrojów, postępowania w przypadku wystąpienia ognisk epidemicznych oraz szpitalnej polityki antybiotykowej. Była to dobra okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów, a także praktycznych rozwiązań, które można było prześledzić podczas wspólnego obchodu w klinikach, strategicznych z punktu widzenia zakażeń szpitalnych oraz w Pracowni Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, w ramach której odbyły się zajęcia praktyczne dotyczące pobierania wymazów środowiskowych, które mogą stanowić potencjalne rezerwuary drobnoustrojów.

 

Spotkanie stanowiło jedno z przedsięwzięć rozszerzającej się współpracy między WIM-PIB a WRAIR zmierzającej do wykorzystania nowoczesnych technik sekwencjonowania do monitorowania i analizowania pokrewieństwa drobnoustrojów szczególnie niebezpiecznych z punktu widzenia niepokojących trendów narastania zjawiska antybiotykoodporności, w tym rozprzestrzeniania się najgroźniejszych mechanizmów oporności. Zakładane cele spotkania zostały osiągnięte, omówiono możliwe ścieżki dalszej współpracy, a w podsumowaniu zwrócono uwagę na znaczenie zapobiegania zakażeniom szpitalnym jako jednego z priorytetów światowej i polskiej medycyny i w tym kontekście szczególnie podkreślono rolę Sekcji Higieny i Epidemiologii WIM-PIB, oraz Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

 

Galeria