Przejdź do menu Przejdź do treści
 

Zajęcia odbyły się z inicjatywy dr. hab. Mateusza Kuczabskiego, prof. ASzWoj. W trakcie zajęć podczas ich teoretycznej części studenci zaznajomili się z wyzwaniami, z jakimi muszą mierzyć się weterani, którzy brali udział w misjach zagranicznych. Ważną częścią był zakres pomocy, w jakim Centrum może ich na co dzień wspomagać. Na zakończenie wywiązała się dyskusja na temat kondycji zdrowia psychicznego żołnierzy oraz zaburzeń, jakie mogą pojawić się w trakcie służby.

 

W ramach części praktycznej studenci mogli obejrzeć bazę rehabilitacyjną znajdującą się na wyposażeniu placówki oraz specjalistyczny sprzęt medyczny przeznaczony do leczenia weteranów. Mieli także możliwość empirycznego sprawdzenia największej w tej części Europy wielomiejscowej komory hiperbarycznej, poznać zasady jej działania, a także zaznajomić się z procesem leczenia i procedurami bezpieczeństwa podczas jej użytkowania. Kolejnymi obiektami była komora kriogeniczna, a także inne urządzenia i instalacje mające na celu pomoc weteranom w powrocie do zdrowia. Zwiedzaniu towarzyszył fachowy komentarz pracowników Centrum, dzięki któremu studenci mogli zrozumieć mechanizmy działania różnorodnego sprzętu medycznego oraz w jaki sposób urządzenia te pomagają w rehabilitacji weteranów.

 

Dziękujemy kierownictwu i kadrze Centrum Leczenia Weterana za możliwość zapoznania się w teorii i praktyce z tak interesującą problematyką!

 

z wyrazami szacunku,

 

Profesor Uczelni

dr hab. Mateusz J. Kuczabski

Galeria

Zdjęcia: wojsko-polskie.pl

Źródło: wojsko-polskie.pl