Przejdź do menu Przejdź do treści

Podczas wydarzenia głos zabrali:  

 

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak,  

Minister Zdrowia – Izabela Leszczyna,   

Zastępca Komendanta CSK MON WIM ds. Pielęgniarstwa – Lidia Wojda  

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Mariola Łodzińska 

 

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak: „Myśląc o tym co chciałbym Państwu powiedzieć, żeby uhonorować pracujące w WIM-PIB Pielęgniarki i Położne podczas mojego dzisiejszego wystąpienia na myśl przyszło mi jedno słowo: naj. Największa grupa zawodowa, najbardziej aktywna grupa zawodowa, najbardziej zaangażowana, najbardziej odpowiedzialna i taka bez której szpital nie może funkcjonować.” 

 

Minister Zdrowia – Pani Izabela Leszczyna: „Chcę Państwa zapewnić, że oprócz słów, nawet najpiękniejszych i najszczerszych chcemy w Ministerstwie docenić i uatrakcyjnić Państwa zawód, zwiększac jego prestiż i pracujemy nad konkretnymi rozwiązaniami, które będą wpływały na lepszą jakość, która znajdzie swoje odzwierciedlenie w kwestiach płacowych.”  

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Pan Marek Kos złożył na ręce reprezentującej środowisko pielęgniarek i położnych w WIM-PIB Zastępcy Komendanta – Lidii Wojdy kwiaty i podziękowania. 

 

Zastępca Komendanta CSK MON WIM ds. Pielęgniarstwa – Pani Lidia Wojda: „Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych to czas, w którym celebrujemy wartości naszych zawodów, naszych misji, które mają głębokie humanistyczne podstawy, jakże ważne w dzisiejszym świecie charakteryzującym się ogromnym tempem rozwoju w medycynie, a w ślad za tym również rozwoju naszego zawodu.” 

 

Osoby wykonujące zawód pielęgniarki, pielęgniarza, położnego i położnej muszą charakteryzować się przede wszystkim empatią i profesjonalizmem, które powinny iść w parze z powołaniem i pasją. Takie są właśnie nasze koleżanki i koledzy w WIM-PIB wyróżnieni w tym roku medalami, odznaczeniami, wyróżnieniami  i odznakami pamiątkowych przyznanych z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej 

 

 

Szczególne podziękowania zostały przekazane przedstawicielkom Koła „Profesjonalizm i Pasja” przy WIM-PIB Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego: 

 • Agacie Stępniak
 • Małgorzacie Piętnik
 • Agnieszce Dworakowskiej
 • Małgorzacie Kaszubie
 • Annie Szenajch – Chądzyńskiej
 • Annie Orłowskiej
 • Ewie Gielo
 • Anecie Patyk
 • Katarzynie Majce 

  

Odznaczenia i wyróżnienia w 2024 roku otrzymali:

 

 1. ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA
 • Konopka Marek
 1. WYRÓŻNIENIE  ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWIE
 • Żurek Katarzyna 
 1. NAGRODA DYREKTORA WIM –PIB
 • Anna Kaczorowska 
 • Jolanta Kudelska 
 • Mateusz Ordon 
 • Ewa Pońc
 • Ilona Trepińska
 • Zbigniew Wojda
 1. ODZNAKA PAMIĄTKOWA DYREKTORA WIM- PIB 
 • Zagórska Małgorzata 
 • Stępniak Agata 
 • Detner Iwona 
 • Liszewska Bożena 
 • Smolińska Edyta 
 • Tomaszewska Elżbieta 
 • Majka Katarzyna 
 • Mościbrodzka Elżbieta 
 • Marszałkowicz – Flis Urszula 
 • Kotowska Małgorzata 
 • Piętnik  Małgorzata 
 • Kostka Katarzyna 
 • Kozak Emilia 
 • Dudziak Agnieszka 
 • Delewczyńska Agnieszka 
 • Dworakowska Agnieszka 
 • Rybak Emilia 
 • Wlaźlik Paulina 
 • Malarecka Dorota
 • Korolko -Wiewióra Katarzyna 
 • Watras Marcin 
 • Gawenda Urszula 
 • Poznańska Ewa 
 • Wronowska Ewa 
 • Wyszyńska Monika 
 • Kopińska Agnieszka 
 • Malewska Izabela 
 • Wojtczak Marta 
 • Kowalska Katarzyna
 • Figurska Irena

 

Serdecznie wszystkim gratulujemy. 

Galeria