Przejdź do menu Przejdź do treści

 

 

Kompetencje zawodowe i zaangażowanie diagnostów w procesy analityczne mają bezpośredni wpływ na dobro pacjenta. Poprzez jakość wykonywanych usług laboratoryjnych budują pozytywny wizerunek całej społeczności szpitalnej. Medycyna laboratoryjna to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się nauk medycznych, bez której postawienie prawidłowej diagnozy, a także skuteczna profilaktyka, byłaby niemożliwa.

 

Podczas uroczystości głos zabrali: Dyrektor WIM-PIB gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych dr n. med. Monika Pintal-Ślimak oraz kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej dr hab. Agnieszka Woźniak – Kosek.

 

– Wasza praca, zaangażowanie, wiedza, którą musicie posiadać, aby realizować procedury determinujące sukces terapeutyczny, w pełni zasługuje na uznanie –  mówił gen. broni prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

 

– Wykonujemy zawód o wysokim znaczeniu społecznym, zawód diagnosty laboratoryjnego ma status zawodu zaufania publicznego. Wiąże się to z odpowiedzialnością za ochronę zdrowia i życia ludzkiego, nienaganną postawą etyczną. Rola diagnostów laboratoryjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów jest nie do przecenienia w procesie diagnostyczno-terapeutycznym – powiedziała w przemówieniu Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Monika Pintal-Ślimak.

 

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej dr hab. Agnieszka Woźniak – Kosek dziękując za uznanie dla całego zespołu, podkreśliła jak ważne jest uhonorowanie diagnostów laboratoryjnych zaangażowanych w pracę na rzecz pacjentów leczonych w Instytucie.

Przyznane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych statuetki i dyplomy wręczyli prezes KRDL Monika Pintal-Ślimak oraz dyrektor WIM-PIB, gen. broni prof. Grzegorz Gielerak.

 

 

Statuetkę Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny otrzymały:

 

– mgr Katarzyna Hass

 

W imieniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, mam zaszczyt wręczyć nagrodę Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny Pani Katarzynie Gabrieli Hass. Z ogromną radością i dumą pragniemy uhonorować dziś osobę, której zaangażowanie, profesjonalizm i nieoceniony wkład w rozwój medycyny laboratoryjnej zasługuje na najwyższe uznanie. Pani Katarzyna jest wybitną specjalistką, której wiedza, precyzja i sumienność są fundamentem dla właściwych diagnoz i leczenia. Jej nieustające dążenie do doskonałości i gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji sprawiają, że jest nie tylko ekspertem w swojej dziedzinie, ale także wzorem dla młodszych kolejnych pokoleń diagnostów laboratoryjnych. Ta nagroda jest wyrazem naszego głębokiego uznania i wdzięczności za trud i poświęcenie wkładane w pracę na rzecz zdrowia i życia pacjentów. Jest symbolem uznania dla Pani Katarzyny, która w swojej codziennej pracy wykazuje się nie tylko profesjonalizmem, ale i ogromnym sercem i empatią w stosunku do pacjentów.

 


– mgr Alicja Rączka

 

W imieniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, mam zaszczyt wręczyć nagrodę Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny Pani Alicji Rączce. Jest to osoba, która swoją codzienną pracą, nieustającym zaangażowaniem oraz nieocenioną wiedzą przyczynia się do poprawy jakości opieki zdrowotnej. Uhonorowując Panią Alicję pragniemy zwrócić uwagę na jej wybitne doświadczenie w dziedzinie medycyny laboratoryjnej, na perfekcyjnie wykonywane obowiązki oraz na jej nieustanne dążenie do poszerzania wiedzy i umiejętności. Dzięki jej nieocenionej pracy, pacjenci mogą liczyć na precyzyjne wyniki badań, które są fundamentem właściwej diagnozy i skutecznego leczenia. Zaangażowanie i pasja do pracy sprawiają, że Pani Alicja jest inspiracją dla młodszych kolegów i koleżanek po fachu, a jej etyka zawodowa stanowi wzór do naśladowania. Pani Alicja wykazuje się nie tylko doskonałą znajomością procedur i technologii laboratoryjnych, ale także empatią i zrozumieniem wobec pacjentów oraz współpracowników. Niech ta nagroda będzie wyrazem naszego uznania i wdzięczności za jej trud, poświęcenie i nieustanne dążenie do doskonałości. Gratulujemy i dziękujemy za niezłomną postawę oraz wkład w rozwój medycyny laboratoryjnej.

 


– mgr Urszula Pyźlak-Serwatka

 

W imieniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, mam zaszczyt wręczyć nagrodę Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny Pani Urszuli Pyźlak-Serwatce. Honorujemy dziś osobę, która swoją pracą i oddaniem zasłużyła na szczególne wyróżnienie. Pani Urszula Pyźlak-Serwatka jest wybitną specjalistką, której codzienna działalność w znaczący sposób przyczynia się do poprawy zdrowia i życia pacjentów. Pani Urszula Pyźlak-Serwatka jest osobą o nieprzeciętnej wiedzy i umiejętnościach, która z ogromnym zaangażowaniem i precyzją wykonuje swoje obowiązki. Dzięki jej pracy, pacjenci otrzymują dokładne i rzetelne wyniki badań, co jest fundamentem trafnych diagnoz i skutecznych terapii. W swojej pracy Urszula Pyźlak-Serwatka nie tylko doskonale radzi sobie z nowoczesnymi technologiami i metodami diagnostycznymi, ale również wykazuje się empatią i zrozumieniem wobec pacjentów. Jej profesjonalizm i etyka zawodowa są wzorem do naśladowania, a wkład w rozwój medycyny laboratoryjnej nieoceniony. Nagroda, jest symbolem uznania i podziękowania za wszystkie wysiłki i trud, które Pani Urszula wkłada w swoją pracę. Jest to wyraz naszej wdzięczności za jej oddanie, profesjonalizm i nieustanne dążenie do podnoszenia jakości usług medycznych.

 

 

Dyplomy za wzorową pracę otrzymały:

 

– mgr Ilona Dul

 

W imieniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, mam zaszczyt wręczyć Dyplom za wzorową pracę Pani Ilonie Joannie Dul. Pani Ilona wyróżnia się wyjątkowym profesjonalizmem i oddaniem. Pani Ilona to osoba o niezwykłej precyzji i skrupulatności, której wiedza i umiejętności stanowią fundament niezawodnych wyników badań laboratoryjnych. Dzięki jej staranności i dbałości o każdy detal, pacjenci mogą być pewni, że otrzymują dokładne i rzetelne wyniki, co jest kluczowe dla trafnych diagnoz i skutecznego leczenia. Umiejętności Pani Ilony w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami oraz wiedza teoretyczna są na najwyższym poziomie, co sprawia, że jest ona niezastąpionym członkiem zespołu. Jej empatyczne podejście do pacjentów i współpracowników buduje atmosferę zaufania i współpracy, która jest kluczowa w codziennej pracy laboratorium. Dzisiejsze wyróżnienie Pani Ilony jest wyrazem naszego uznania za jej niestrudzoną pracę, poświęcenie i dążenie do jak najwyższych standardów w medycynie laboratoryjnej. Wręczany Dyplom za wzorową pracę jest symbolem naszej wdzięczności i szacunku za to, co Pani Ilona robi każdego dnia dla dobra pacjentów.

 


– mgr Ewa Kraś

 

W imieniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, mam zaszczyt wręczyć Dyplom za wzorową pracę Pani Ewie Kraś. Jej niezwykłe zaangażowanie i profesjonalizm zasługują na szczególne wyróżnienie, a Jej codzienna działalność przyczynia się do poprawy jakości opieki zdrowotnej. Pani Ewa jest wybitną specjalistką, której dokładność, sumienność i wiedza są nieocenione w codziennej pracy w laboratorium. Dzięki swojej staranności i dbałości o każdy detal, Pani Ewa dostarcza pacjentom precyzyjne i rzetelne wyniki badań, co jest kluczowe dla trafnej diagnozy i skutecznego leczenia. Jej zaangażowanie i pasja do pracy sprawiają, że jest ona nie tylko wzorową diagnostką, ale także inspiracją dla całego zespołu, z którym pracuje. Wykazuje się nie tylko biegłością w nowoczesnych technologiach i metodach diagnostycznych, ale również wielką empatią i troską o dobro pacjentów. Dyplom, który dziś wręczamy, jest wyrazem naszego głębokiego uznania i wdzięczności za jej trud i poświęcenie. Jest to dowód na to, że praca Pani Ewy jest dostrzegana, doceniana oraz stanowi wzór do naśladowania.

 


– mgr Joanna Kaczanowska

 

W imieniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, mam zaszczyt wręczyć Dyplom za wzorową pracę Pani Joannie Kaczanowskiej. Pani Joanna swoją pracą i zaangażowaniem przyczynia się do poprawy jakości opieki zdrowotnej. Jej precyzja i rzetelność w wykonywaniu badań laboratoryjnych dostarczają pacjentom dokładne wyniki, niezbędne do postawienia właściwej diagnozy. Wkład Pani Joanny w pracę laboratorium jest nieoceniony, a każde powierzone jej zadanie wykonuje z pełnym zaangażowaniem i pasją. Jednak to nie tylko umiejętności techniczne wyróżniają Panią Joannę. Jej empatia, zrozumienie i troska o pacjentów oraz współpracowników tworzą wyjątkową atmosferę współpracy i zaufania. Jest ona inspiracją dla całego zespołu, pokazując, że praca diagnosty laboratoryjnego to nie tylko zawód, ale i misja. Dyplom, który dziś wręczamy, jest wyrazem naszego uznania za oddanie, profesjonalizm i dążenie do doskonałości. Praca i postawa Pani Joanny jest nie tylko doceniana, ale także stanowi wzór dla innych.

 

 

Dziękujemy za Państwa wkład i raz jeszcze gratulujemy!

Zdjęcia: Tomasz Zaborowski WIM-PIB