Przejdź do menu Przejdź do treści

Dyrektor WIM-PIB i kierownik studiów podyplomowych gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak przywitał absolwentów i pogratulował ukończenia studiów. Podziękował także wykładowcom za zaangażowanie w przygotowanie i prowadzenie zajęć. Organizacja studiów była zadaniem postawionym przed Wojskowym Instytutem Medycznym – Państwowym Instytutem Badawczym przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej.

Słuchacze rozpoczęli studia w listopadzie 2023 r. i uczestniczyli w 14 weekendowych zjazdach. Odbyli także 25 godzinne praktyki w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Łącznie program studiów obejmuje 228 godzin dydaktycznych zajęć i uwzględnia bloki tematyczne z zakresu: 

 

 • Psychologicznych aspektów zarządzania
 • Metod i narzędzi strategicznego zarządzania
 • Procesu wdrażania zmian w organizacji
 • Jakości w sektorze zdrowia
 • Ekonomiki zdrowia i opieki zdrowotnej w Polsce w kontekście uwarunkowań gospodarki finansowej podmiotu medycznego
 • Finansowania usług medycznych w systemie ochrony zdrowia
 • E-usług i nowych technologii
 • Prawnych aspektów zarządzania podmiotem medycznym
 • Wizerunku szpitala (PR, komunikacja)
 • Specyfiki funkcjonowania wojskowej służby zdrowia czasu P i W.

Tegoroczni absolwenci:

 

 • Marcin Zygmunt Arendt, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu
 • Anna Janina Bętlewska, Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej
 • kpt. Rajmund Jan Bobrowski, Dowództwo Garnizonu Warszawa
 • ppłk Paweł Borowiec, Departament Wojskowej Służby Zdrowia
 • ppłk Jakub Sebastian Bryll, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Agnieszka Cwalińska, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – filia w Ełku
 • Magdalena Halina Czerniga, 107 Wojskowy Szpital z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
 • ppłk Robert Gos, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – filia w Ełku
 • Krystyna Agnieszka Jamrozowicz, 107 Wojskowy Szpital z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
 • ppłk Anna Kaczorowska, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Alicja Kędzierska, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Giżycku
 • por. Aleksandra Kęska, 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu
 • por. Beata Wiesława Korzeniowska-Kępińska, 8 Krakowska Baza Lotnictwa Transportowego
 • ppłk Hubert Tomasz Kowalek, Departament Wojskowej Służby Zdrowia
 • Sławomir Krajewski, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu
 • mjr Tomasz Lepionka, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Elżbieta Magreta, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – filia w Ełku
 • Katarzyna Ostapowicz, 107 Wojskowy Szpital z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
 • ppor. Patryk Krzysztof Pietrzyński, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni
 • Joanna Angelika Pilszczek, 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
 • Angelika Piszczek, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • mjr Łukasz Piotr Przesór, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Joanna Roczeń, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Stargardzie
 • płk Przemysław Romelczyk, Departament Wojskowej Służby Zdrowia
 • Monika Ryncarz-Grońska, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Agnieszka Iwona Sikorska, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ „SpecLek”
 • kmdr ppor. Monika Izabela Szpiganowicz, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni
 • Martyna Tłuczek, Departament Wojskowej Służby Zdrowia
 • Maryla Wojciechowska, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
 • Anna Zielińska, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Poznaniu

Galeria

Zdjęcia: Tomasz Zaborowski