Przejdź do menu Przejdź do treści

Wizyta zakończyła się ponownym uzyskaniem przez WIM-PIB certyfikatu ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016 w zakresie: 

 

„Leczenie szpitalne, świadczenia wysokospecjalistyczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia diagnostyczne, leczenie stomatologiczne, świadczenia w zakresie radioterapii, brachyterapii, świadczenia w zakresie chemioterapii, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, świadczenia w zakresie medycznej diagnostyki i terapii izotopowej oraz ochrony radiologicznej, świadczenia w zakresie transfuzjologii klinicznej, transplantologii i medycyny regeneracyjnej, programy lekowe i profilaktyczne, szczepienia ochronne” 

 

Audytorzy ocenili, że Wojskowy Instytut Medyczny-Państwowy Instytut Badawczy ustanowił, wdrożył i utrzymuje system zarządzania zgodny z kryteriami odniesienia. Potwierdzona została zdolność systemu do spełniania mających zastosowanie wymagań, osiągania oczekiwanych wyników oraz realizacji celów w zdefiniowanym zakresie systemu jak również skuteczność funkcjonowania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania. 

 

Uzyskane certyfikaty potwierdzają, że Wojskowy Instytut Medyczny-Państwowy Instytut Badawczy świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie, stawiając na stały rozwój i doskonalenie aby jak najlepiej wypełniać przyjętą Misję, zgodnie z którą  „Pacjent jest w centrum uwagi”. 

certyfikat iso 9001
certyfikat iqnet
certyfikat aqap

Certyfikaty