Przejdź do menu Przejdź do treści
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii , Alergologii I Immunologii Klinicznej
Budynek Wojskowego Instytutu Medycznego

Co leczymy

 

 

Działalność medyczno – usługowa:

 

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej

 • Leczenie pacjentów w ramach kontraktu z NFZ z zakresu: hospitalizacja – choroby wewnętrzne, choroby płuc, immunologia kliniczna
 • Badania bronchofiberoskopowe, w tym techniką E-BUS, kriobiopsja
 • Badania czynnościowe oddychania

Poradnia Alergologii i Immunologii

 • Realizacja świadczeń z zakresu alergologii w ramach AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna) u dorosłych (pełny zakres)
 • Realizacja świadczeń z zakresu alergologii u dzieci: kwalifikacja i prowadzenie swoistej immunoterapii u dzieci powyżej piątego roku życia

 

Poradnia Chorób Płuc

 • Realizacja świadczeń z zakresu chorób płuc w ramach AOS

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

 • Kwalifikacja I realizacja świadczeń z zakresu tlenoterapii domowej

Poradnia Immunologii Klinicznej dla Dorosłych

 • Realizacja świadczeń z zakresu immunologii klinicznej w ramach AOS,

 

Realizacja programów lekowych

 • „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej Ig-E zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej”
 • „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych”
 • „Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej”
 • „Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych”
 • „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc”
 • „Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu”. 

Koordynacja w programach lekowych

 • Kwalifikacja i weryfikacja pacjentów z wrodzonymi zespołami autozapalnymi w ramach działalności Sekcji ds. Zespolów Autozapalnych przy Zespole Koordynacyjnym ds. Chorób Ultrarzadkich.
 • Prowadzenie badań naukowych i ich upowszechnianie w zakresie pneumonologii, immunologii klinicznej i alergologii
 • Opracowywanie zlecanych programów profilaktyki i chorób z zakresu pneumonologii, alergologii i immunologii klinicznej, w tym zlecanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • Prowadzenie badań klinicznych we wszystkich realizowanych zakresach.

 

Aparatura medyczna:

Klinika posiada 28 łóżek, w tym 6 łóżek na Sali Intensywnego Nadzoru (SIN).

Sala Intensywnego nadzoru jest w pełni wyposażona w respiratory, aparaturę do wysokoprzepływowej tlenoterapi (6 szt.) oraz w sprzęt do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Dodatkowo Klinika posiada pracownię bronchofiberoskopii, wyposażoną w bronchoskopy, aparaturę EBUS oraz aparat do pobierania materiału metodą kriobiopsji.

Klinika posiada pracownię spirometrii, w której wykonywane są kompleksowe badania czynnościowe płuc.

 

Osiągnięcia

 • Prowadzenie współczesnych metod kompleksowej diagnostyki guzów płuca i chorób śródmiąższowych płuc
 • Leczenie niewydolności oddychania w przebiegu chorób płuc z zastosowaniem nieinwazyjnej wentylacji płuc – NIV, terapii wysokoprzepływowej tlenem HighFlow HFNC, respiratoroterapii
 • Doświadczenie w prowadzeniu pacjentów chorych na COVID-19, w tym po przebytej chorobie z towarzyszącymi komplikacjami medycznymi (long Covid)
 • Doświadczenie w rozpoznawaniu i terapii chorób rzadkich i ultrarzadkich
 • Leczenie biologiczne różnych schorzeń przewlekłych – alergicznych , immunologicznych, autozapalnych
 • Rozpoznawanie i leczenie wrodzonych błędów odporności, w tym wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia podskórnej immunoglobulinoterapii domowej u dorosłych
 • Kompleksowa opieka nad pacjentami z astmą ciężką

 

Kontakt

Wybierz jednostkę: