Przejdź do menu Przejdź do treści

Kursy na zamówienie w CSM WIM-PIB


 

W Centrum Symulacji Medycznej WIM-PIB rozumiemy, że każda instytucja, organizacja czy jednostka ma unikalne potrzeby szkoleniowe. Dlatego oferujemy specjalistyczne szkolenia i kursy na zamówienie, dostosowane do indywidualnych wymagań naszych klientów.


Mobilność i elastyczność

Nasze szkolenia na zamówienie korzystają z najnowszych osiągnięć w dziedzinie symulacji medycznej. Wykorzystujemy zaawansowane symulatory pacjenta, tzw. HPS – Human Patient Simulator, które odwzorowują realne sytuacje medyczne, dając uczestnikom możliwość praktycznego przyswojenia wiedzy w bezpiecznych warunkach. Dzięki przenośnemu wyposażeniu jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie w dowolnej lokalizacji – czy to w siedzibie klienta, na poligonie, czy w jednostce wojskowej. Nasze szkolenia na zamówienie są nie tylko dostosowane do potrzeb merytorycznych, ale także do logistycznych wymagań naszych klientów

Szkolenia dla personelu szpitalnego

Wierzymy, że najlepszym sposobem nauki jest praktyka. Dlatego nasze szkolenia na zamówienie kładą nacisk na ćwiczenia praktyczne, symulacje i scenariusze, które odwzorowują rzeczywiste sytuacje medyczne. Kluczem do skuteczności symulacji medycznej jest możliwość wielokrotnego ćwiczenia, nadzoru i korekty popełnionych błędów w realistycznym środowisku. Po zakończeniu ćwiczeń uczestnicy biorą udział w sesjach debriefingowych, podczas których omawiane są podejmowane przez nich działania, możliwe błędy i sposoby ich poprawy. Symulacja medyczna nie tylko kształtuje umiejętności praktyczne, ale również umożliwia zrozumienie konsekwencji decyzji medycznych w praktyce.

Niezwykle efektywne są szkolenia dla grup zorganizowanych gdzie personel medyczny jest zmuszony do współpracy w trakcie symulowanych zdarzeń, takie podejście umożliwia zwrócenie uwagi na potencjalne błędy oraz próbę ich korekty przy kolejnych ćwiczeniach. Stawiamy szczególną uwagę na pracę w oparciu o określone procedury tak aby kształtować podstawy pracy zespołowej oraz doskonalić komunikację w zespole.

Nasze przykładowe realizacje szkoleń dla pracowników szpitali:

  • HTC Hospital Trauma Course zorganizowany dla 30 pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, szkolenie obejmowało 3 dniowe kursy zgodne z naszym programem. Zajęcia odbywały się w naszej pracowni symulacji medycznej
  • KDRM Kurs Doskonalący Dla Ratowników Medycznych dla 12 pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zajęcia odbyły się w naszej pracowni Centrum Symulacji Medycznej a obejmowały 6 dniowe szkolenie zgodne z rozporządzeniem.
  • IEMC Internal Emergency Medicine Course dla 12 pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego gdzie w przeciągu dwóch dni szkoleniowych pracownicy mierzyli się z różnymi przypadkami o charakterze internistycznym.
  • Trudne Drogi Oddechowe dla 60 pracowników Szpitala – zorganizowaliśmy szereg warsztatów naszego autorskiego programu TDG w zaprzyjaźnionym szpitalu w trakcie którego uczestnicy mieli możliwość zapoznać się i doskonalić swoje umiejętności z zakresu postępowania z zakresu utrzymania drożności dróg oddechowych.

Szkolenia z zakresu ratownictwa przedszpitalnego

Nasza oferta szkoleniowa na zamówienie obejmuje szeroki zakres tematów – od podstaw pierwszej pomocy, przez zaawansowane procedury medyczne, aż po symulacje sytuacji kryzysowych na polu walki. Współpracujemy z klientem, aby dostosować program szkolenia do jego specyficznych potrzeb. Tworzymy projekty szkoleniowe dla stacji pogotowia ratunkowego, instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz służb mundurowych.

Nasze przykładowe realizacje szkoleń z zakresu ratownictwa przedszpitalnego:

  • Zaawansowana pierwsza pomoc – kurs zorganizowany dla 20 pracowników instytucji publicznej, szkolenie obejmowało 5 dniowe kursy zgodne z naszym programem. Zajęcia odbywały się w naszej pracowni symulacji medycznej oraz w specjalnie do tego przygotowanych i specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach
  • KDRM Kurs Doskonalący Dla Ratowników Medycznych dla 12 pracowników Stacji Pogotowia Ratunkowego. Zajęcia odbyły się w miejscu zapewnionym przez zamawiającego a obejmowały 6 dniowe szkolenie zgodne z rozporządzeniem.
  • MASCAL dla 24 pracowników organizacji po gdzie w przeciągu dwóch dni szkoleniowych pracownicy mierzyli się z różnymi rodzajami zdarzeń masowych tj. pożar polowego szpitala, wypadek komunikacyjny, katastrofa budowlana czy też zdarzenie o charakterze terrorystycznym.