Przejdź do menu Przejdź do treści
Ośrodek Diagnostyki Medycznej

Ośrodek Diagnostyki Medycznej


Szaserów 128
04-141 Warszawa

Koordynator Ośrodka

dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak – Kosek

 

Telefon: +48 261 817 251

email: awozniak-kosek@wim.mil.pl

Ośrodek Diagnostyki Medycznej to nieetatowa jednostka w strukturze Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego WIM-PIB. Do podstawowych zadań Ośrodka należy doskonalenie metod laboratoryjnych i diagnostycznych w celu kompleksowej organizacji leczenia pacjentów.

 

Ośrodek Diagnostyki Medycznej to nieetatowa jednostka w strukturze Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego WIM-PIB. Do podstawowych zadań Ośrodka należy doskonalenie metod laboratoryjnych i diagnostycznych wykorzystywanych do opieki nad pacjentem.

Poprzez wymianę informacji na temat dobrych praktyk laboratoryjnych i klinicznych w ośrodku oraz pomiędzy pozostałymi ośrodkami możliwe jest prowadzenie zorganizowanej, wspólnej działalności leczniczej i naukowej.

Połączenie organizacyjnie kilku zakładów pozwala na lepsze wykorzystanie personelu medycznego oraz specjalistycznego sprzętu. Tego typu rozwiązania pozwalają na optymalną opiekę, które jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjentów.

 

W skład Ośrodka Diagnostyki Medycznej wchodzą: