Przejdź do menu Przejdź do treści
Ośrodek Kliniczny Chorób Głowy i Szyi

Ośrodek Kliniczny Chorób Głowy i Szyi

Szaserów 128

04 -141 Warszawa

Koordynator Ośrodka

prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz

Ośrodek Kliniczny Chorób Głowy i Szyi to nieetatowa jednostka w strukturze Wojskowego Instytutu Medycznego WIM. Do podstawowych zadań Ośrodka należy doskonalenie metod  leczenia osób dotkniętych chorobami głowy i szyi.

Poprzez wymianę  informacji  na temat dobrych  praktyk  klinicznych  w  ośrodku oraz pomiędzy pozostałymi ośrodkami możliwe jest prowadzenie zorganizowanej, wspólnej działalności leczniczej i naukowej.

Połączenie organizacyjnie obu klinik pozwala na lepsze wykorzystanie personelu medycznego oraz specjalistycznego sprzętu. Tego typu rozwiązania pozwalają na szybkie, optymalne leczenie i opiekę, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów.

W skład Ośrodka Klinicznego Chorób Głowy i Szyi wchodzą: