Przejdź do menu Przejdź do treści
Ośrodek Kliniczny Schorzeń Narządu Ruchu, Traumatologii i Psychoneurologii

Ośrodek Kliniczny Schorzeń Narządu Ruchu, Traumatologii i Psychoneurologii

Szaserów 128

04 -141 Warszawa

Koordynator Ośrodka

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Ośrodek Kliniczny Schorzeń Narządu Ruchu, Traumatologii i Psychoneurologii to nieetatowa jednostka w strukturze Wojskowego Instytutu Medycznego WIM. Do podstawowych zadań ośrodka należy doskonalenie  metod  leczenia osób dotkniętych chorobami narządu ruchu, chorobami reumatycznymi, neurologicznymi oraz chorobami psychiatrycznymi.

Poprzez wymianę  informacji  na temat dobrych  praktyk  klinicznych  w  ośrodku oraz pomiędzy pozostałymi ośrodkami możliwe jest prowadzenie zorganizowanej, wspólnej działalności leczniczej i naukowej.

Połączenie organizacyjnie kilku klinik pozwala na lepsze wykorzystanie personelu medycznego oraz specjalistycznego sprzętu. Tego typu rozwiązania pozwalają na szybkie, optymalne leczenie i opiekę, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów.

W skład Ośrodka Klinicznego Schorzeń Narządu Ruchu, Traumatologii i Psychoneurologii wchodzą: