Przejdź do menu Przejdź do treści

Sympozjum poświęcone jubileuszowi istnienia medycznego pisma „Lekarz Wojskowy” odbyło się 29 września 2010 roku w Auli im. gen. bryg. prof. dr. hab. Dymitra Aleksandrowa Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W imieniu Komitetu Organizacyjnego przybyłych gości powitał prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski, redaktor naczelny kwartalnika.

Sympozjum rozpoczął swoim wystąpieniem gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, który podziękował redakcji za wieloletni trud włożony w popularyzację wiedzy medycznej. Jubileusz 90-lecia „Lekarza Wojskowego” jest świętem pisma, które daje świadectwo dążeń, zdobyczy, wartości i życia wielu pokoleń lekarzy w mundurach – powiedział Dyrektor WIM.

Zaproszeni goście wysłuchali wykładu mgr Marii Gawrysiak, doktorantki WIM, która przedstawiła różne oblicza „Lekarza Wojskowego”, rozpoczynając od wspomnień pierwszego wydania zeszytu LW w styczniu 1920 roku, poprzez czas wojny, okres międzywojenny, do początku XXI w. Pomimo zmian w sposobie redagowania, szaty graficznej, częstotliwości wydawania Lekarz Wojskowy od zawsze pozostawał miejscem, w którym wiele pokoleń lekarzy wojskowych i cywilnych mogło zaprezentować swój dorobek naukowy i zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami medycyny – podsumowała M. Gawrysiak.

W kolejnym wystąpieniu jubileuszowego sympozjum mjr lek. Michał Abramowicz mówił o znaczeniu i zasługach „Lekarza Wojskowego” dla kształcenia wielu pokoleń lekarzy w Polsce.

Ponadto, sylwetki wybitnych lekarzy, którzy przez 90 lat tworzyli elitarne pismo wojskowej służby zdrowia przedstawił dr hab. n. med. Stanisław Ilnicki, Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie psychiatrii, kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM.

Gościem honorowym sympozjum był wybitny lekarz i naukowiec prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczeklik, znakomity internista, twórca „wielkiej szkoły”,wieloletni kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1990-1993 – rektor krakowskiej Akademii Medycznej. Laureat wielu międzynarodowych nagród naukowych, autor około 650 prac badawczych, monografii i podręczników. Napisał książki Katharsis i Kore, pełne erudycyjnych nawiązań do literatury, filozofii, historii i malarstwa.
Czesław Miłosz mówił o nim: Doktor Andrzej Szczeklik jest lekarzem humanistą, i poeci oraz artyści wyczuwają w nim umysł nieco pokrewny, choć wsparty nieznaną im wiedzą.

***

 

strona tytułowa czasopisma Lekarz Wojskowy nr 1 z 1920 roku
Pierwszy numer czasopisma „Lekarz Wojskowy”

Pierwszy numer czasopisma „Lekarz Wojskowy” ukazał się w 1920 roku. Jest trzecim co do kolejności powstania czasopismem medycznym, jednym z trzech, które przetrwało do dnia dzisiejszego w niezmienionej nazwie i jedynym w Polsce, które ukazuje się nieprzerwanie od 90 lat.

 

W okresie 90 lat opublikowano ok. 11 tysięcy artykułów. Zdecydowana większość artykułów medycznych w różnych okresach czasowych podejmowała problematykę medycyny niezabiegowej (interny), w następnej kolejności problematykę medycyny zabiegowej (chirurgia, ortopedia, urologia, stomatologia) oraz szeroko pojętych zagadnień wojskowo-medycznych ( w tym higieny i epidemiologii). Najwięcej artykułów o tematyce wojskowo-medycznej było publikowanych w okresie wojny.

Na przestrzeni 90 lat istnienia „Lekarza Wojskowego” czasopismo redagowało wielu wybitnych redaktorów naczelnych takich jak: Jan Koelichen, Władysław Osmólski, Stanisław Konopka, Zygmunt Żołędziowski, Henryk Kompt, Michał Moguczy, Bolesław Szarecki, Stanisław Bober, Sylwester Czaplicki, Piotr Kobyłecki, Marian Cholewa, Tadeusz Płusa, Jerzy Kruszewski.

Oprac. ppłk dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, rzecznik prasowy WIM 
            ppłk Joanna Klejszmit-Bodziuch, rzecznik prasowy Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

Program sympozjum

Galeria zdjęć z seminarium „90 – lat Lekarza Wojskowego” Fot.: Andrzej Kosater