Przejdź do menu Przejdź do treści

Nakładem Wojskowego Instytutu Medycznego ukazała się kolejna książka płk. dr. hab. med. Krzysztofa Korzeniewskiego, kierownika Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej WIM, pt. „Health problems in participants of military operations and preventive medicine activities in the contemporary battlefield”. Autor publikacji, wielokrotny uczestnik operacji wojskowych na Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej i Afryce Subsaharyjskiej przedstawia wyniki swoich badań, dotyczących zachorowalności żołnierzy stacjonujących w ciężkich warunkach środowiskowych, w strefie działań wojennych.

Autor skonfrontował je z problemami zdrowotnymi żołnierzy innych narodowości biorących udział we współczesnych operacjach stabilizacyjnych oraz omówił sytuację epidemiologiczną, zagrożenia zdrowotne, działania profilaktyczne, jak również zabezpieczenie medyczne wojsk, ze szczególnym uwzględnieniem operacji International Security Assistance Force i Enduring Freedom w Afganistanie.

Książka jest napisana w języku angielskim, co ma zwrócić uwagę decydentów wojskowej służby zdrowia na duży potencjał Wojskowego Instytutu Medycznego w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej na polu medycyny wojskowej nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej.

Health problems in participants of military operations and preventive medicine activities in the contemporary battlefield / Krzysztof Korzeniewski. Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Ed. by Elżbieta Sobolewska.  Warsaw : Military Inst. Medicine, 2013: 270 s. : il., mapy, tab.; 24 cm – bibliogr.p-ISBN: 978-83-932241-7-3