Przejdź do menu Przejdź do treści

Nakładem Wojskowego Instytutu Medycznego ukazała się publikacja książkowa płk. dr. hab. n. med. Krzysztofa Korzeniewskiego – kierownika Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej WIM, pt. „Problemy zdrowotne uczestników operacji wojskowych oraz działania medycyny prewencyjnej na współczesnym teatrze działań”. Książka ta jest dedykowana wszystkim, którzy chcą poznać rzeczywiste, a nie hipotetyczne problemy zdrowotne żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa, a także tym, którzy mają realny wpływ na zabezpieczenie medyczne operacji wojskowych na etapie planowania, ale z różnych względów nigdy nie było im dane zobaczyć, jak takie operacje wyglądają w rzeczywistości.

Jest to kolejna książka autora, poruszająca zagadnienia medycyny wojskowej w aspekcie zagrożeń zdrowotnych oraz działań profilaktycznych realizowanych w odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych, epidemiologii chorób i obrażeń ciała występujących wśród uczestników operacji wojskowych, a także zabezpieczenia medycznego współczesnego teatru działań, konfrontuje je z problemami zdrowotnymi żołnierzy innych narodowości biorących udział we współczesnych operacjach stabilizacyjnych, omawia sytuację epidemiologiczną, zagrożenia zdrowotne, działania profilaktyczne, jak również zabezpieczenie medyczne wojsk, ze szczególnym uwzględnieniem operacji International Security Assistance Force i Enduring Freedom w Afganistanie. 

Problemy zdrowotne uczestników operacji wojskowych oraz działania medycyny prewencyjnej na współczesnym teatrze działań / Krzysztof Korzeniewski.
Warszawa : WIM ; Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej, 2011, 227, [41] s. : fot., tab.; 24 dcm – bibliogr.p-ISBN: 978-83-932241-1-1