Przejdź do menu Przejdź do treści

W połowie września ukaże się pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik omawiający następstwa psychiczne stresu walki zbrojnej „Stres bojowy: Teorie, badania, profilaktyka i terapia”, której redaktorem naukowym wydania polskiego jest dr hab. med. Stanisław Ilnicki. Jest to pierwsza w języku polskim monografia poświęcona medycznym i psychospołecznym aspektom stresu bojowego. Jej adresatem jest szeroki krąg specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego żołnierzy i weteranów Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz członków ich rodzin.

[…] Ideą przewodnią książki jest teza, oparta na danych naukowych, że traumatyczny stres bojowy jest przyczyną destrukcyjnych, lecz w zasadzie odwracalnych zmian neurobiologicznych.” Z Przedmowy do wydania polskiego redaktora naukowego wydania polskiego dr. hab.n. med. Stanisława Ilnickiego

„Stres bojowy, przyswojony polskim czytelnikom dzięki staraniom Wydawnictwa naukowego PWN w koedycji z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie, zawiera cenne wskazówki, jak zapobiegać negatywnym następstwom zdrowotnym i społecznym uczestnictwa w misjach. Powinien stać się lekturą obowiązkową nie tylko dla dowódców, psychologów i lekarzy, ale także dla polityków i dziennikarzy kształtujących stosunek społeczeństwa polskiego do żołnierzy, którzy z woli naczelnych organów Państwa narażają zdrowie i życie w misjach wojskowych z dala od ojczystego kraju.”

Ze Słowa końcowego redaktora naukowego wydania polskiego dr. hab.n. med. Stanisława Ilnickiego

Redaktorzy i współautorzy Combat Stress Injury

Charles R. Figley – edytor serii klasycznych monografii poświęconych psychospołecznym aspektorm stresu

William P. Nash – komandor, doświadczony psychiatra wojskowy, uczestnik zamorskich operacji wojskowych Stanów Zjednoczonych

Stres bojowy: Teorie, badania, profilaktyka i terapia
Tytuł oryginalny: Combat Stress Injury: Theory, Research and Management
Redakcja naukowa: Charles R. Figley, William P. Nash; Stanisław Ilnicki (przekład polski)
Tłumaczenie: Marta Höffner, Małgorzata Polak, Józef Radzicki
Wydawnictwo Naukowe PWN, Wojskowy Instytut Medyczny