Przejdź do menu Przejdź do treści

Uroczystość otworzył dyrektor, gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

 

Minister Grażyna Ignaczak-Bandych odczytała list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Pana Andrzeja Dudy. Do Instytutu wpłynęły także listy gratulacyjne od: prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka, przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych Pana prof. Henryka Skarżyńskiego oraz prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Marioli Łodzińskiej.

Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskali trzej pułkownicy Sił Zbrojnych RP:

płk prof. Witold Owczarek kierownik Kliniki Dermatologicznej

płk prof. Paweł Krzesiński kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

płk prof. Arkadiusz Lubas profesor instytutu w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii

 

 

Dyplom doktora habilitowanego otrzymały:

dr hab. Aleksandra Rymarz z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii – specjalność nefrologia

dr hab. Joanna Socha z Zakładu Radioterapii  – specjalność radioterapia onkologiczna

 

 

Stopień doktora doktora nauk medycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymali:

w zakresie onkologii klinicznej:

dr Bartosz Szymanowski

Promotor: prof. Renata Duchnowska

Promotor pomocniczy: dr Rafał Pęksa

w zakresie neurologii:

dr Katarzyna Gniadek-Olejniczak

Promotor: dr hab. Kazimierz Tomczykiewicz,

Promotor pomocniczy: dr Józef Mróz

w zakresie kardiochirurgii:

dr Radosław Smoczyński

Promotor: prof. Piotr Suwalski

w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu:

dr Krzysztof Rowicki

Promotor: dr hab. Janusz Płomiński

w zakresie kardiologii

dr Katarzyna Żelazowska-Chmielińska

Promotor: dr hab. Wojciech Wąsek

w zakresie okulistyki:

dr Marcin Smorawski

Promotor: dr hab. Joanna Wierzbowska

w zakresie endokrynologii:

dr Barbara Bober

Promotor: płk dr hab. Marek Saracyn

w zakresie reumatologii

dr Sylwia Elert-Kopeć

Promotor: prof. Witold Tłustochowicz

Promotor pomocniczy: dr hab. Bartłomiej Kisiel

dr Ewa Malczuk

Promotor: dr hab. Elżbieta Kramarz

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Tłustochowicz

dr Piotr Geisler

Promotor: prof. Witold Tłustochowicz

Promotor pomocniczy: płk dr Artur Bachta

w zakresie pediatrii:

dr Magda Rakowska-Silska

Promotor: dr hab. Katarzyna Jobs

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Placzyńska

w zakresie otorynolaryngologii:

dr Przemysław Bant

Promotor: prof. Dariusz Jurkiewicz

Promotor pomocniczy: dr Szczepan Cierniak

w zakresie urologii:

dr Marcin Radko

Promotor: prof. Henryk Zieliński

Promotor pomocniczy: dr Aneta Guzek

w zakresie chirurgii ogólnej

dr Katarzyna Bartosiak

Promotor: prof. Krzysztof Paśnik

Promotor pomocniczy: dr Andrzej Kwiatkowski

 

Po wręczeniu dyplomów zgodnie z tradycją odbyło się uroczyste ślubowanie doktorskie doktorantów, podczas którego doktorzy zobowiązują się do przestrzegania zasad etyki ogólnoludzkiej, w szczególności zasady dobrych obyczajów w nauce oraz dbałości o dobrą sławę instytutu, w którym stawiają pierwsze kroki jako naukowcy. Tekst ślubowania odczytał przewodniczący Rady Naukowej prof. Wojciech Marczyński, a następnie odśpiewano Gaudemaus Igitur.

 

 

Po raz 15. zostały przyznane Nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Nagrody indywidualne za wyróżnione rozprawy doktorskie otrzymali:

nagrodę II stopnia otrzymała dr Ksymena Leśniak z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii za rozprawę doktorską pt.: „Znaczenie kliniczne stężeń androgenów u chorych z przewlekłą chorobą nerek”, która uzyskała wyróżniające recenzje, a wyniki badań, mające zastosowanie do poprawy efektów leczenia pacjentów z chorobami nerek, zostały upowszechnione w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.

Nagrodę II stopnia dr Katarzyna Bartosiak z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii za cykl monotematycznych prac naukowych stanowiący podstawę uzyskania stopnia doktora pt.: „Ocena efektywności leczenia i poziomu zadowolenia z podjętej decyzji w wybranej grupie pacjentów leczonych operacyjnie z powodu otyłości ”, który uzyskał wyróżniające recenzje w postępowaniu doktorskim, a wyniki badań zostały upowszechnione w wiodącym czasopiśmie medycznym z zakresu chirurgii bariatrycznej.

Za osiągnięcia naukowo-techniczne:

Nagrodę I stopnia płk prof. Marek Rękas z Kliniki Okulistyki za wdrożenie oryginalnego projektu Encyklopedia Profilaktyki przekazanego Narodowemu Funduszowi Zdrowia do systemu ochrony zdrowia w skali kraju. Aplikacja dostarcza pacjentom i lekarzom wiedzy z zakresu jakości leczenia w poszczególnych ośrodkach okulistycznych w Polsce. W przyszłości dane posłużą do wyceny jakości leczenia przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Za osiągnięcia dydaktyczne:

Nagrodę III stopnia dr Aleksandra Kucharczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej za autorstwo monografii naukowej „Leczenie biologiczne w alergologii”, wydanej przez PZWL, w której autorka pokazała, jak ważnym narzędziem stały się obecnie leki biologiczne u chorych z najcięższymi postaciami chorób alergicznych, ale też jaka czeka nas przyszłość. Monografia jest skierowana do lekarzy specjalistów – alergologów, pulmonologów oraz dermatologów.

Nagrody zespołowe otrzymali:

Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe:

Nagrodę II stopnia – Zespół z Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej w składzie: płk dr hab. Marek Saracyn, mjr lek. Adam Durma, prof. Grzegorz Kamiński – za cykl prac oryginalnych prezentujący innowacyjne metody diagnostyczne użyteczne w kontroli leczenia nowotworów pochodzenia endokrynnego.

Nagrodę III stopnia – Zespół z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii w składzie: dr Katarzyna Romejko, dr hab. Aleksandra Rymarz, prof. Stanisław Niemczyk – za oryginalne publikacje naukowe dotyczące nowych markerów powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego.

Za osiągnięcia organizacyjne

Nagrodę I stopnia – Zespół z Kliniki Okulistyki, Zakładu Radioterapii, Sekcji Ochrony Radiologicznej, Oddziału Teleinformatyki w składzie: płk prof. Marek Rękas, dr Izabela Nowak-Gospodarowicz, dr Wojciech Adamski, mgr Elżbieta Ponikowska, prof. Lucyna Kępka, mgr Anna Rygielska, mgr Paulina Senator, dr inż. Piotr Murawski – za dokonania na rzecz rozwoju ośrodka onkologii okulistycznej z procedurą brachyterapii nowotworów gałki ocznej w Klinice Okulistyki i Zakładzie Radioterapii jako trzeciego centrum w Polsce.

 

 

Wręczenie Nagrody im. Szpitala Ujazdowskiego PRO PUBLICO BONO

Rektor UW, prof. Alojzy Z. Nowak został laureatem Nagrody im. Szpitala Ujazdowskiego PRO PUBLICO BONO 2023, ustanowionej przez dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz prezesa Stowarzyszenia d. Szpital Ujazdowski dla upamiętnienia pierwszej i największej w odrodzonej Polsce wojskowej placówki medycznej, jaką był Szpital Ujazdowski, którego tradycje przejął WIM-PIB.

Nagroda im. Szpitala Ujazdowskiego przyznawana jest od 2019 roku za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka. Dedykowana jest osobom, których pasje sięgają poza medycynę, którzy swój czas poświęcają potrzebującym lub też łączą medycynę z innymi dziedzinami nauki i sztuki „pro publico bono”.

Nagroda została wręczona przez dyrektora WIM gen. broni prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka oraz prezesa Stowarzyszenia d. Szpitala Ujazdowskiego, lek. Krzysztofa Królikowskiego podczas inauguracji w WIM-PIB roku akademickiego 2023/2024.

Serdeczne gratulacje!

 

 

Uhonorowanie nagrodą Bene Meritus de Aegrotis et Instituto (Zasłużony dla Pacjentów i Instytutu)

W tegorocznej edycji  otrzymał Daniel Obajtek, prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ORLEN S.A. za wieloletnią współpracę, realizację inicjatyw obszaru zdrowia oraz pomoc we wsparciu inwestycji i rozwoju Instytutu. W imieniu nagrodzonego nagrodę odebrała Pani Katarzyna Różycka, Prezes Zarządu Fundacji ORLEN.

 

 

Wręczenie odznaki pamiątkowej WIM-PIB

Odznaka jest formą uhonorowania żołnierzy i pracowników za nienaganną służbę i pracę oraz osób szczególnie zasłużonych dla Instytutu.

Odznakę otrzymali:

Robert Kostka

Barbara Papis

Aleksandra Stępień

Dariusz Mikitiuk

Agnieszka Opłocka

ppłk Marcin Kuś

Andrzej Wycech

 

 

Koniec uroczystości uświetnił wykład inauguracyjny pt. „Wielka Polska” Pana Rafała Ziemkiewicza znanego publicysty i felietonisty, dziennikarza i redaktora naczelnego wielu magazynów oraz programów radiowych i telewizyjnych.

 

Relacje filmowe z wydarzenia

Galeria

 

Zdjęcia: Tomasz Zaborowski WIM-PIB