Przejdź do menu Przejdź do treści
Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

O nas


 

Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób reumatycznych w pełnym zakresie. Klinika posiada Pracownię ultrasonograficzną, salę leczenia lekami biologicznymi, salę rehabilitacyjną z krioterapią oraz salę intensywnego nadzoru.


Zakres działalności naukowej/medycznej:

  • Diagnostyka i leczenie chorób reumatycznych w pełnym zakresie
  • Ocena powikłań płucnych i kardiologicznych u chorych na przewlekłe zapalenia stawów
  • Ocena wpływu predyspozycji genetycznych na rozwój powikłań naczyniowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty układowy
  • Ocena efektywności leczenia włóknienia pozaotrzewnowego
  • Badanie i analiza przypadków zapaleń naczyń małych i dużych

 

Wyposażenie:

  • Pracownia ultrasonograficzna – kompleksowa diagnostyka (jama brzuszna, narządy powierzchowne, węzły chłonne, naczynia, stawy)
  • Sala leczenia lekami biologicznymi
  • Sala rehabilitacyjna z krioterapią
  • Sala intensywnego nadzoru

 

Ważne informacje:

Klinika posiada 12 miejsc akredytacyjnych do specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz 12 miejsc akredytacyjnych do specjalizacji w dziedzinie reumatologii.

 

Zespół Koordynacyjny ds Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).

 

Aktualny wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 8 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 85/2015/DGL z dnia 8 grudnia 2015 r. (dostępny na stronie NFZ).

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 85/2015/DGL z dnia 8 grudnia 2015 r. wniosek musi być przesłany do sekretariatu zespołu drogą elektroniczną oraz tradycyjną: e-mail: zapalenienaczyn@wim.mil.pl

 

Adres do korespondencji:

Zespół Koordynacyjny ds Leczenia GPA lub MPA

Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128

04-141 Warszawa

 

Wniosek do pobrania:

Kontakt

Wybierz jednostkę: