Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownia Centrum Symulacji Medycznej


 

Symulacja medyczna jawi się jako przyszłość edukacji medycznej, łącząc rzeczywistość z zaawansowanymi technologiami teleinformatycznymi. Dzięki tej innowacji możliwe jest przeprowadzanie treningów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, ale bez narażania prawdziwych pacjentów na ryzyko.


Przemyślana Przestrzeń do Szkoleń

Powierzchnia Pracowni Symulacji Medycznej to około 150 m2, podzielona na dwie sale ćwiczeniowe i jedną warsztatową, sterownie oraz dodatkowe pomieszczenia pomocnicze. Sale są wyposażone w nowoczesne projektory oraz systemy nagłośnienia. Istnieje także możliwość całkowitego zaciemnienia sal, co pozwala na symulowanie warunków nocnych.

Zaawansowane Trenażery i Symulatory w Pracowni Symulacji

Pracownia Symulacji Medycznej WIM korzysta z najnowocześniejszych na światowym rynku trenażerów i symulatorów, w tym z unikatowych Human Patient Simulator (HPS). Są to zaawansowane urządzenia, które z niezwykłą precyzją odwzorowują fizjologiczne reakcje ludzkiego organizmu na różne stany nagłe, takie jak wstrząs hipowolemiczny, zatrzymanie krążenia czy odmę prężną. Symulatory te również umożliwiają trening interakcji z lekami i różnymi procedurami ratunkowymi. Narzędziami które wykorzystujemy dodatkowo w symulacji medycznej to:

  • Fantomy – modele ciała lub jego fragmentów, używane do nauczania podstawowych procedur.
  • Trenażery – urządzenia umożliwiające trening konkretnych umiejętności, np. intubacji.
  • Zaawansowane symulatory – urządzenia komputerowe odwzorowujące ludzkie funkcje fizjologiczne.
  • Pacjenci symulowani i standaryzowani – osoby przeszkolone do odgrywania ról pacjentów w określonych scenariuszach.

Stawiając na jak najwyższy realizm a co za tym idzie efektywność organizowanych szkoleń, dysponujemy też dużą ilością sprzętu i wyposażenia medycznego z którym możemy spotkać się w czasie naszej codziennej pracy czy to w Zespołach Ratownictwa Medycznego czy też w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Mobilność w Symulacji Medycznej

Całość wyposażenia pracowni charakteryzuje się dużą mobilnością. To pozwala na przeprowadzanie szkoleń w różnorodnych miejscach, nie tylko w obrębie pracowni, ale też na zewnątrz w czasie np. symulowanego wypadku komunikacyjnego. Dbamy o jak największy realizm szkoleń dlatego zawsze zapewniamy obecność służb wspierających w trakcie zdarzeń symulowanych tj. Straż Pożarna, Policja, Oddziały antyterrorystyczne.