Przejdź do menu Przejdź do treści

Zespół CSM WIM-PIB


 

Kursy oferowane przez Centrum Symulacji Medycznej są tworzone w oparciu o bogate doświadczenie lekarzy i ratowników medycznych. Nasz zespół zdobywał wiedzę zarówno w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, jak i podczas wojskowych misji zagranicznych. Dzięki temu możemy oferować szkolenia, które są nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne i dostosowane do rzeczywistych potrzeb medycyny ratunkowej.


Instruktorzy Centrum Symulacji Medycznej

mgr Paweł Wiktorzak

mgr Paweł Wiktorzak

Ratownik Medyczny, instruktor z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w Warszawskiej Szkole Ratownictwa Medycznego oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM, certyfikowany senior instruktor AHA ACLS. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zawodzie ratownika zdobyte w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym WIM i Zespołach Ratownictwa. Wielokrotny uczestnik zawodów w ratownictwie medycznym. Uczestnik wielu kursów specjalistycznych z dziedziny ratownictwa medycznego, między innymi European Pediatric Life Support, Taktyczno Ewakuacyjne Ratownictwo Medyczne i Kursu Instruktorów Symulacji Medycznej.

mgr Szymon Rokicki

mgr Szymon Rokicki

Ratownik Medyczny, instruktor z dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM, CMKP oraz WUM, psycholog. Swoją wiedzę i umiejętności nabywał w pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojskowego Instytutu Medycznego, będącym również Mazowieckim Centrum Urazowym oraz Centrum Leczenia Oparzeń. Uczestnik wielu kursów z zakresu medycyny ratunkowej między innymi Kursu Instruktorów Symulacji Medycznej oraz Advanced Cardiovascular Life Support AHA. Wiedzę psychologiczną z tematyki psychologii stanów nagłych, radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego oraz PTSD wykorzystuje w prowadzeniu szkoleń.

mgr Paweł Oskwarek

mgr Paweł Oskwarek

Ratownik Medyczny, instruktor z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w warszawskiej Szkole Ratownictwa Medycznego oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zawodzie ratownika zdobyte w Zespołach Ratownictwa Uczestnik wielu kursów z zakresu medycyny ratunkowej m.in. Pediatric Advanced Life Support, Advanced Cardiovascular Life Support AHA.

ppor. mgr Artur Skobel

Ratownik Medyczny, wykładowca z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją wiedzę i umiejętności nabywał w pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Zespołach Ratownictwa Medycznego w SPZZOZ w Staszowie oraz w prawie dziesięcioletniej służbie w Wojskach Specjalnych. Weteran Polskich Kontyngentów Wojskowych w Republice Iraku i Republice Afganistanu w latach 2018 r., 2019 r. i 2021 r.  Uczestnik wielu kursów z zakresu medycyny ratunkowej między innymi Kursu Trauma Team, Medical Leader Course Nato Special Headquaters i Medical Trainee Course Nato Special Headquaters.