Przejdź do menu Przejdź do treści
Ośrodek Kliniczny Chorób Układu Pokarmowego, Oddechowego, Chorób Rozrostowych, Endokrynologii i Ginekologii

Ośrodek Kliniczny Chorób Układu Pokarmowego, Oddechowego, Chorób Rozrostowych, Endokrynologii i Ginekologii

Szaserów 128

04 -141 Warszawa

Koordynator Ośrodka

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz – Różyk

Ośrodek Kliniczny Chorób Układu Pokarmowego, Oddechowego, Chorób Rozrostowych, Endokrynologii i Ginekologii Naczyń to nieetatowa jednostka w strukturze Wojskowego Instytutu Medycznego WIM. Do podstawowych zadań Ośrodka należy doskonalenie  metod  leczenia chorób metabolicznych, onkologicznych, chorób wewnętrznych, endokrynologicznych, pneumologicznych, alergologicznych oraz immunologicznych.

Poprzez wymianę  informacji  na temat dobrych  praktyk  klinicznych  w  ośrodku oraz pomiędzy pozostałymi ośrodkami możliwe jest prowadzenie zorganizowanej, wspólnej działalności leczniczej i naukowej.

Połączenie organizacyjnie klinik, zakładu oraz centrum pozwala na lepsze wykorzystanie personelu medycznego oraz specjalistycznego sprzętu. Tego typu rozwiązania pozwalają na szybkie, optymalne leczenie i opiekę, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów.

W skład Ośrodka Klinicznego Chorób Układu Pokarmowego, Oddechowego, Chorób Rozrostowych, Endokrynologii i Ginekologii Naczyń wchodzą: