Przejdź do menu Przejdź do treści
Ośrodek Kliniczny Intensywnej Terapii i Opieki Specjalnej

Ośrodek Kliniczny Intensywnej Terapii i Opieki Specjalnej

Szaserów 128

04 -141 Warszawa

Koordynator Ośrodka

płk dr hab. n. med. Witold Owczarek

Ośrodek Kliniczny Intensywnej Terapii i Opieki Specjalnej to nieetatowa jednostka w strukturze Wojskowego Instytutu Medycznego WIM. Do podstawowych zadań Ośrodka należy doskonalenie metod leczenia i opieki nad chorymi w zakresie anestezjologii, alergologii, dermatologii, nefrologii, chirurgii plastycznej i medycyny hiperbarycznej.

Poprzez wymianę  informacji  na temat dobrych  praktyk  klinicznych  w  ośrodku oraz pomiędzy pozostałymi ośrodkami możliwe jest prowadzenie zorganizowanej, wspólnej działalności leczniczej i naukowej.

Połączenie organizacyjnie kilku klinik i oddziałów pozwala na lepsze wykorzystanie personelu medycznego oraz specjalistycznego sprzętu. Tego typu rozwiązania pozwalają na szybkie, optymalne leczenie i opiekę, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów.

W skład Ośrodka Klinicznego Intensywnej Terapii i Opieki Specjalnej wchodzą: