Przejdź do menu Przejdź do treści
Budynek Wojskowego Instytutu Medycznego

Działalność dydaktyczno naukowa

 

W Klinice Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii prowadzona jest obecnie następująca działalność dydaktyczno-naukowa.

 

Działalność Naukowa – ważniejsze kierunki

 • Badania nad znaczeniem acetylohydrolazy PAF w patogenezie anafilaksji
 • Badania nad reakcjami anafilaktycznymi po szczepionkach przeciw Covid-19
 • Badania nadwrażliwości na leki
 • Badania alergii na jady owadów
 • Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy
 • Patogeneza i klinika Covid-19
 • Realizacja projektu NCBR – „Ocena przebiegu COVID-19 na podstawie obrazu klinicznego i wybranych parametrów odpowiedzi”

 

Działalność dydaktyczna

 • Kursy specjalizacyjne dla lekarzy z zakresu alergologii: immunoterapia alergenowa oraz alergologia w chorobach wewnętrznych
 • Kursy specjalizacyjne dla pielęgniarek z zakresu alergologii – spirometria, testy skórne
 • Szkolenia w ramach staży podyplomowych dla absolwentów uczelni medycznych oraz staży cząstkowych do specjalizacji z chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych i alergologii.
 • Czynny udział pracowników kliniki w wielu krajowych i międzynarodowych kongresach, sympozjach, konferencjach i panelach eksperckich
 • Udział w opracowaniu (kierowanie zespołem): Rekomendacji dla lekarzy POZ dotyczących leczenia zaostrzeń astmy
 • Zajęcia ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach koła studenckiego „Alergen” – opiekun koła: prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski.

 

 

Kontakt

Wybierz jednostkę: