Przejdź do menu Przejdź do treści
Budynek Wojskowego Instytutu Medycznego

Programy lekowe

 

W Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii prowadzone są obecnie następujące programy lekowe.

 

Programy lekowe

  • Program lekowy – Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
  • Program lekowy – Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C
  • Program lekowy – Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem
  • Program lekowy – Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową
  • Program lekowy – Leczenie biologiczne ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej
  • Program lekowy – Leczenie biologiczne – leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej

 

Kontakt

Wybierz jednostkę: