Przejdź do menu Przejdź do treści
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii , Alergologii I Immunologii Klinicznej

O nas


 

 

Klinika świadczy kompleksowe usługi w zakresie chorób płuc, immunologii klinicznej, alergologii oraz diagnostyki nowotworów płuc, immunologii klinicznej, chorób rzadkich i ultrarzadkich.


Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii , Alergologii I Immunologii Klinicznej rozpoczęła swoją działalność w 2015 roku, a powstała w wyniku połączenia Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonoloii I Alergologii z Zakładem Immunologii I Alergologii Klinicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej Wojskowego Instytutu Medycznego. Profil działalności Kliniki jest kontynuacją rozwoju naukowego, procesów diagnostycznych I leczniczych, które zostały zapoczątkowane wraz z utworzeniem w 1964 roku II Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojskowego na Szaserów.


Aktualnie Klinika świadczy kompleksowe usługi w zakresie chorób płuc, immunologii klinicznej i alergologii.

Ostatnie lata pracy Kliniki to przede wszystkim rozwój współczesnej diagnostyki nowotworów płuc , immunologii klinicznej, kompleksowe prowadzenie pacjentów z chorobami rzadkimi I ultrarzadkimi, takimi, jak zespoły autozapalne, obrzęk naczynioruchowy czy wrodzone błędy odporności. Zespół Kliniki posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie leczenia biologicznego, w tym leczenia astmy ciężkiej i pokrzywki.

 

Jednostka prowadzi szeroką współpracę z ośrodkami akademickimi w zakresie alergologii, pneumonologii i immunologii klinicznej.

Klinika posiada miejsca akredytacyjne oraz możliwość prowadzenia staży cząstkowych do specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, chorób płuc, immunologii klinicznej i alergologii.

Przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe „Iron Lung” pod kierunkiem lek. Michała Rząd.

Kontakt

Wybierz jednostkę: