Przejdź do menu Przejdź do treści
Budynek Wojskowego Instytutu Medycznego

Działalność dydaktyczno naukowa

 

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej prowadzi bogatą działalność dydaktyczno naukową.

 

Główne kierunki badań naukowych:

 

 • profilaktyka i leczenie kamicy układu moczowego u dzieci
 • badania roli inhibitorów krystalizacji w stanach zagrożenia kamicą układu moczowego u dzieci
 • zakażenia układu moczowego – czynniki etiopatogenetyczne
 • badania nad przyczynami nawracających zakażeń układu moczowego u dzieci
 • badania nad przyczynami nawracających zakażeń układu oddechowego
 • nowe metody leczenia astmy oskrzelowej u dzieci
 • badania parametrów powietrza wydychanego w ocenie zaostrzenia i monitorowaniu przebiegu astmy
 • diagnostyka termograficzna w problematyce medycznej
 • diagnostyka molekularna alergii
 • badania nad składem pokarmu kobiecego I jego roli w budowie odporności u dziecka

 

Dydaktyka:

 • cząstkowe staże specjalizacyjne z zakresu pediatrii i nefrologii dziecięcej
 • staże specjalizacyjne z pediatrii dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny rodzinnej
 • podyplomowe staże lekarskie
 • praktyki studenckie
 • konferencje naukowo-szkoleniowe o charakterze krajowym i międzynarodowym

 

Studenckie Pediatryczne Koło Naukowe:

Opiekun koła naukowego – dr hab. n. med. Bolesław Kalicki

Kierownictwo – dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka

 

 

Publikacje:

Zespół Kliniki redaguje kwartalnik „Pediatria i Medycyna Rodzinna” (20 pkt. MNiSW)

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Hanna Anna Jung-Hauska.

 


Współpraca z ośrodkami krajowymi:

 • Oddział Chirurgii Dziecięcej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy z siedzibą w Dziekanowie Leśnym
 • Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Kontakt

Wybierz jednostkę: