Przejdź do menu Przejdź do treści
Budynek Wojskowego Instytutu Medycznego

Co leczymy

 

Klinika Traumatologii i Ortopedii prowadzi stały, 24-godzinny, dyżur lekarski dla chorych z ostrymi obrażeniami narządu ruchu.

 

KLINIKA TRAUMATOLOGII I ORTOPEDII

 

Zakres działalności medyczno-usługowej Kliniki Traumatologii i Ortopedii
• stały, 24-godzinny, dyżur lekarski dla chorych z ostrymi obrażeniami narządu ruchu
• diagnostyka i leczenie (bezoperacyjne i operacyjne) następstw urazów w obrębie narządu ruchu u dorosłych z zastosowaniem nowoczesnych metod stabilizacji
• pełny zakres zabiegów w leczeniu urazowych obrażeń narządu ruchu i schorzeń ortopedycznych
• protezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych ze wskazań urazowych i ortopedycznych 
 

Rehabilitacja – zakres działalności obejmuje:
• kompleksową opieka rehabilitacyjna w okresie okołooperacyjnym 

 

ODDZIAŁ ZAKAŻEŃ NARZĄDU RUCHU

 

Zakres działalności medyczno-usługowej Oddziału Zakażeń narządu Ruchu

• badania diagnostyczne w zakażeniach narządu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnych metod (badanie kliniczne, badania bakteriologiczne, badania laboratoryjne, RTG, CT, MRI, scyntygrafia, USG),
• leczenie operacyjne pierwotnych i wtórnych zakażeń w obrębie narządu ruchu
• leczenie zakażeń wczesnych i późnych po protezoplastykach stawów,
• rehabilitacja pooperacyjna.

 

Wyposażenie sprzętowe:
• Własna sala operacyjna
• Sala pooperacyjna wyposażoną w trzy stanowiska z możliwością monitorowania podstawowych funkcji życiowych
• Aparat do prowadzenia terapii podciśnieniowej VAC®

 

Kontakt

Wybierz jednostkę: