Przejdź do menu Przejdź do treści
Budynek Wojskowego Instytutu Medycznego

Działalność dydaktyczno naukowa

Działalność naukowa:

 • taktyka postępowania w leczeniu obrażeń wielonarządowych i wielomiejscowych narządu ruchu
 • optymalizacja sposobów leczenia złamań otwartych i ocena wyników leczenia
  strategia postępowania leczniczego złamań postrzałowych
 • doskonalenie metod leczenia złamań wieku podeszłego (osteoporotycznych): szyjki kości udowej, kręgosłupa, kości promieniowej w miejscu typowym, szyjki kości ramiennej, kręgosłupa

 

 

 • badania nad przebudową i kliniczną przydatnością allogenicznych, biostatycznych przeszczepów kostnych zamrożonych i radiacyjnie wyjałowionych – w leczeniu złamań powikłanych i schorzeń ortopedycznych
 • taktyka postępowania ortopedycznego w leczeniu złamań obręczy barkowej
 • strategia postępowania leczniczego złamań stawowych dużych stawów
 • doskonalenie metod operacyjnego leczenia niestabilnych i powikłanych urazowych złamań kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego
 • badania i prace nad stabilizatorami zewnętrznymi
 • doskonalenie metod leczenia złamań powikłanych
 • badania stabilizacji śródszpikowej złamań
 • badania zagrożeń zatorami tłuszczowymi
 • badania czynnika ryzyka – profilaktyka zakrzepowa
 • leczenie trudnych problemów pourazowych i ortopedycznych

Stosowane techniki badawcze:

 • artroskopia
 • ultrasonografia
 • tomografia komputerowa
 • scyntygrafia kości
 • densytometria kości
 • magnetyczny rezonans jądrowy
 • biopsja patomorfologiczna

 

Najbliższe plany badawcze:

 • optymalizacja sposobów leczenia złamań otwartych, analiza zakażeń i ocena wyników leczenia
 • strategia postępowania leczniczego złamań postrzałowych
 • doskonalenie metod leczenia złamań wieku podeszłego (geriatrycznych)
 • strategia postępowania leczniczego złamań stawowych kości piszczelowej
 • badania nad nowymi technikami i instrumentarium do zabiegów operacyjnych, przy współpracy Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej
 • analiza przebudowy przeszczepów kostnych zastosowanych w leczeniu zaburzeń zrostu kości i schorzeniach ortopedycznych

 

Współpraca z ośrodkami krajowymi:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Instytut Kardiologii w Aninie
 • Politechnika Warszawska
 • Zakład Hematologii Doświadczalnej Centrum Onkologii w Warszawie

 

ODDZIAŁ ZAKAŻEŃ NARZĄDU RUCHU

 

Główne kierunki badań naukowych:
 • inwazyjne metody postępowania operacyjnego w leczeniu pierwotnych i wtórnych zakażeń w obrębie narządu ruchu,
 • leczenie wczesnych i późnych zakażeń po protezoplastykach cementowych i bezcementowych stawów
 
Najbliższe plany badawcze:
 • wypracowanie standardów leczenia wczesnych i późnych zakażeń w obrębie narządu ruchu

Działalność dydaktyczna:
 • prowadzenie wykładów z tematyki zakażeń w obrębie narządu ruchu w ramach 3-miesięcznych kursów przygotowawczych do egzaminów specjalizacyjnych z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • podyplomowe staże lekarskie,
 • indywidualne szkolenie specjalizacyjne

Kontakt

Wybierz jednostkę: