Przejdź do menu Przejdź do treści
Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń

Działalność dydaktyczno naukowa

 

 

Oddział od lat bierze udział w wieloośrodkowych międzynarodowych i krajowych badaniach klinicznych, badaniach naukowo-wdrożeniowych (NCBiR), badaniach statutowych, realizuje projekty celowe oraz wykonał wieloletni projekt badań nad możliwościami szybkiego gojenia ran urazowych i oparzeniowych finansowany przez MON.

 

 

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

Badacze i kadra naukowa oddziału biorą czynny udział w życiu naukowym w kraju oraz za granicą, gdzie mają w już liczącą się pozycję naukową i ekspercką. W Oddziale powstały i zostały opublikowane 3 nowe techniki operacyjne w chirurgii plastycznej, opracowano nowatorska metodę nekrektomii oparzeniowej z użyciem opatrunku przeciwkrwotocznego oraz taktykę czasowego alloplastycznego opatrywania ran w trybie rekonstrukcji pierwotnie odroczonej.

 

Opracowano urządzenie do wczesnego chłodzenia rany oparzeniowej, skonstruowano, przebadano i wprowadzono do produkcji opatrunki specjalne – osobisty bojowy oraz specjalny opatrunek oparzeniowy-srebrowy, powstały instrukcje i wytyczne dla WSZ z dziedziny leczenia oparzeń, postępowania z ranami po użyciu NBC, ratownictwa oparzeniowego, szybkiego gojenia ran bojowych i niebojowych, zapobiegania bliznowatym następstwom zranień i oparzeń, opracowano własny opatrunek pierwotny dla hodowli komórek naskórka autogennego, oddział prowadził badania nad obrazem i leczeniem zaburzeń późnej odporności w oparzeniach, jest wiodącym ośrodkiem klinicznych zastosowań WPM w leczeniu oparzeń a także podciśnienia i hydrochirurgii w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.

 

W Oddziale zaprojektowano polowy zestaw opatrunkowy dla WSZ OPAT-1, powstały zestawy wsparcia w rejonów masowych katastrof i akt ów terroru dla Ministerstwa Zdrowia. Oddział jest akredytowany do prowadzenia specjalizacji w zakresie chirurgii plastycznej oraz dla prowadzenia staży kierunkowych w innych specjalnościach. Prowadzi atestowane kursy specjalistyczne leczenia ran dla pielęgniarek. Badacze Oddziału mają certyfikaty GCP w badaniach naukowych. Kierownik Oddziału jest członkiem Zespołu Ekspertyz Sądowych WIM oraz wybitnym znawcą praktycznych problemów medyczno-prawnych w chirurgii plastycznej.

 

Dorobek kierownika Kliniki to 150 publikacji (w tym z IF), wygłosił ponad 200 referatów w kraju i za granicą, pokazał 20 plakatów w kraju i za granicą. Kierownik Oddziału wyspecjalizował 10 lekarzy w chirurgii plastycznej.

 

Za najważniejsze osiągnięcia Kliniki należy wymienić osiągnięcia w dziedzinie leczenia ran, tworzenia i stosowania opatrunków i nowatorskich metod leczenia oczyszczania ran, terapii nerkozastępczej w oparzeniach, kalkulacji ryzyka zgonu u oparzonych, z wieloma cytowaniami pojawiającymi się w pismienictwie światowym.

 

W roku 2008 dwie Nagrody od Szefa Inspektoratu MON za Wprowadzenie nowatorskich technologii medycznych i Za wdrożenienie nowoczesnych metod leczniczych, w roku 2009 Nagroda Zespołowa I stopnia Dyrektora WIM za osiągnięcia naukowo-wdrożeniowe Kliniki, 2010 rok-odznaczenie kierownika oddziału medalem im. prof. W.Nasiłowskiego Za wybitny wkład w rozwój leczenia oparzeń, odznaczenie kierownika Nagrodą 50-lecia WIM jako Zasłużonego dla WIM, w roku 2013 na targach Innova Bruksela Złoty medal i wyróżnienie za opatrunek przeciwkrwotoczny, rok 2014 dwie nagrody w Konkursie Lider bezpieczeństwa Państwa za: Instrukcja pierwszej pomocy i zasad postępowania medycznego w bojowych oparzeniach fosforem białym oraz za Opracowanie chirurgiczne ran z następowym użyciem opatrunku przeciwkrwotocznego.

 

Kontakt

Wybierz jednostkę: