Przejdź do menu Przejdź do treści
Budynek Wojskowego Instytutu Medycznego

O Zakładzie

Zakład zajmuje się prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie rozpowszechnienia czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz skutków zdrowotnych zagrożeń środowiskowych, prowadzeniem analiz oraz badań naukowych zmierzających do wypracowania wiedzy i praktycznych rozwiązań przeciwdziałania skutkom zagrożeń epidemicznych.

 

 

Zapewnienie zdrowia wymaga wiedzy epidemiologicznej i interdyscyplinarnych działań profilaktycznych, co stało się podstawą utworzenia Zakładu Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Wakcynologii. Aktualne wyzwania epidemiologiczne determinują konieczność interdyscyplinarnych działań profilaktycznych.

 

Zadania Zakładu obejmują:

  • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie rozpowszechnienia czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz skutków zdrowotnych zagrożeń środowiskowych
  • prowadzenie analiz oraz badań naukowych zmierzających do wypracowania wiedzy i praktycznych rozwiązań przeciwdziałania skutkom zagrożeń epidemicznych
  • wsparcie działań zapobiegawczych.

Zadania te adresowane są zarówno do pacjentów wojskowej służby zdrowia, jak i kadry Sił Zbrojnych.

 

Dotychczasowe programy profilaktyczne realizowane w Wojskowym Instytucie Medycznym poszerzone o nowe obszary i narzędzia stanowią inwestycję, która ma ograniczać koszty medycyny naprawczej, przeciwdziałać efektom niewłaściwego stylu życia, niwelować skutki pandemii i zmierzać do przewidywania nowych zagrożeń. Wyspecjalizowane, nowoczesne metody diagnostyczne i lecznicze, które w coraz szerszym stopniu i dokładniej pozwalają wykrywać choroby i ich czynniki ryzyka, oraz dane płynące z monitorowania epidemiologicznego muszą dostarczać wiedzy potrzebnej do budowania potencjału zdrowia, planowania zintegrowanych działań profilaktycznych oraz powstrzymania narastania i utrwalania się długu zdrowotnego.

 

Wysokospecjalistyczne metody lecznicze pozwalają jedynie wydłużyć życie lub podtrzymać zdrowie, jednak znacznie bardziej opłacalne jest przekierowanie wysiłków i środków na zapewnienie ich jakości, niedopuszczenie do chorób i niesprawności. Pomiary wydatków służby zdrowia i strat zdrowotnych, których można uniknąć, pokazują ewidentną przewagę i potrzebę podjęcia działań zapobiegawczych.

 

Ostatnie doświadczenia pandemiczne uwydatniły w omawianym obszarze znaczenie wakcynologii jako najbardziej efektywnego narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego populacji. Dlatego bardzo istotnym ogniwem w strukturze Zakładu jest Poradnia Szczepień.

Kontakt

Wybierz jednostkę: