Przejdź do menu Przejdź do treści

Oferta Zakładu Radioterapii

 

W Zakładzie Radioterapii Pacjenci mogą być leczeni zarówno w warunkach ambulatoryjnych (dojeżdżając lub korzystając z hotelu znajdującego się na terenie WIM jak i w warunkach szpitalnych (jeśli wymaga tego stan chorego lub zastosowane leczenie). Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Zakładu Radioterapii Wojskowego Instytutu Medycznego.

 

 

Pacjenci mogą być leczeni w warunkach ambulatoryjnych (dojeżdżając lub korzystając z hotelu znajdującego się na terenie WIM lub w warunkach szpitalnych (jeśli wymaga tego stan chorego lub zastosowane leczenie).

W Zakładzie Radioterapii planowane i wykonywane są – w trybie ambulatoryjnym lub szpitalnym – świadczenia (zgodnie z katalogiem i wytycznymi procedur wzorcowych w radioterapii) z zakresu:

 

 • teleradioterapii: radioterapii paliatywnej, radykalnej 2D, radykalnej 3D, radioterapii sterowanej obrazowaniem [IGRT], radioterapii z modulacją intensywności wiązki [IMRT] ,w tym technik obrotowych [VMAT] oraz technik stereotaktycznych w lokalizacji mózgowej i pozaczaszkowej);napromieniania sterowanego obecnością znaczników wewnętrznych; napromieniania schorzeń nienowotworowych; technik wielkopolowych; napromieniania całego ciała i połowy ciała;
 • brachyterapii HDR (nowotworów narządu rodnego, piersi i oskrzeli)

 

Leczenie szpitalne

Świadczenia z radioterapii mogą być wykonywane w warunkach leczenia szpitalnego. Z tej formy korzystać mogą chorzy wymagający nadzoru w trakcie napromieniania. Dotyczy to:

 • leczenia skojarzonego z chemioterapią
 • stanów nagłych w onkologii
 • powikłań leczenia
 • zagrożeń komplikacjami
 • przypadków wymagający opieki (z powodu zaawansowania choroby nowotworowej lub schorzeń współistniejących)
 • niektórych zabiegów brachyterapeutycznych
 • leczenia odczynów popromiennych.

 

Poradnia radioterapii

Pacjenci mogą w niej:

 • przejść proces kwalifikacji do leczenia promieniami
 • wykonać badania kontrolne (dotyczy pacjentów leczonych ambulatoryjnie);
 • przeprowadzić pogłębioną diagnostykę w ramach karty DILO;
 • wykonać badania po zakończeniu leczenia.

Kontakt

Wybierz jednostkę: