Przejdź do menu Przejdź do treści
Zakład Radioterapii

Podstawowe Informacje

Radioterapia jest, obok chirurgii, metodą miejscowego leczenia nowotworów. Do niszczenia nowotworu wykorzystuje promieniowanie jonizujące:

 

  • ze źródła znajdującego się na zewnątrz pacjenta (teleradioterapia)
  • ze źródła umieszczanego wewnątrz ciała pacjenta w bezpośrednim kontakcie z narządem, który jest leczony (brachyterapia).

W Zakładzie Radioterapii WIM stosowane są oba typy leczenia.

Kontakt

Wybierz jednostkę: