Przejdź do menu Przejdź do treści

Witamy w Zakładzie Radioterapii


 

 

Nasze motto:

 

Technologie w służbie Kompetencji. Kompetencje w służbie Pacjenta.


Zakład Radioterapii składa się z trzech Pracowni: Teleradioterapii, Brachyterapii, Fizyki Medycznej oraz Oddziału Klinicznego Radioterapii. Przy Zakładzie funkcjonuje Poradnia Radioterapii. Działamy w obrębie wieloprofilowego szpitala publicznego, w którym pacjent ma dostęp do lekarzy wszystkich specjalności. Zakład Radioterapii współpracuje z innymi oddziałami szpitala w celu zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki medycznej. Współpraca ta polega m.in. na konsultacjach międzyoddziałowych, konsyliach czy opracowywaniu wspólnych algorytmów diagnostyczno-leczniczych.

 

Oferujemy kompleksową opiekę nad pacjentem od kwalifikacji do radioterapii, poprzez proces leczenia napromienianiem do badań kontrolnych w okresie obserwacji po zakończonym leczeniu onkologicznym.

 

Dotychczas WIM posiadał znakomicie działający oddział onkologii klinicznej o renomie naukowej uznanej w Polsce i na świecie. Możliwe było leczenie operacyjne nowotworów we wszystkich umiejscowieniach. Jednak pacjenci operowani w WIM z powodu nowotworów lub otrzymujący chemioterapię, byli kierowani do ośrodków radioterapii poza szpitalem.

 

Uruchomienie Zakładu Radioterapii w szpitalu na Szaserów pozwoli na przeprowadzenie całego procesu leczenia onkologicznego w jednym miejscu, co zapewne zwiększy komfort pacjenta oraz podniesie jakość oferowanego leczenia onkologicznego.

 

Wielodyscyplinarne podejście do choroby nowotworowej od rozpoznania poprzez cały proces leczenia jest obecnie standardem opieki onkologicznej i dzięki powstałemu ośrodkowi radioterapii możemy takie podejście pacjentowi zapewnić.

 

Wyposażenie
Zakład wyposażono w nowoczesną aparaturę do radioterapii gwarantującą komfort oraz pełne bezpieczeństwo procesu leczenia. Wymienić warto:

  • trzy, wysokiej klasy, przyspieszacze do napromieniania Versa HD (Elekta), posiadające system trójwymiarowego i czterowymiarowego obrazowania, zrobotyzowany stół 6D; kolimator 160-listkowy o grubości listka 5 mm, co pozwala na bardzo precyzyjne leczenie oraz obrazowanie pacjenta w czasie rzeczywistym
  • system do planowania Monaco z najnowocześniejszym algorytmem liczenia dawki Monte Carlo, pozwalający na uzyskanie rozkładu dawki o najwyższym stopniu wiarygodności
  • 64-rzędowy tomograf komputerowy GE Discovery RT wykorzystywany do planowania wszystkich technik radioterapii, w tym z planowaniem 4D (we wszystkich fazach oddechowych)
  • system zarządzania radioterapią Mosaiq, w pełni zintegrowany ze szpitalnymi systemami zarządzania, co pozwala na szybki dostęp do informacji o pacjencie
  • aparat do brachyterapii HDR Flexitron (Nucletron, Elekta) ze źródłem Ir-192, powalający na wykonywanie wszystkich technik brachyterapii

Systemy planowania Zakładu są zintegrowane z wszystkimi rodzajami obrazowania dostępnymi w Wojskowym Instytucie Medycznym (PET-CT, MRI).

Kontakt

Wybierz jednostkę: