Przejdź do menu Przejdź do treści
Laboratorium Diagnostyki Laboratorium WIM w Warszawie

Certyfikaty Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wpisany jest pod numerem identyfikacyjnym 1310 do Ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Wykonywane w laboratorium badania objęte są kontrolą jakości: krajową i międzynarodową. Udział w programie międzynarodowym m.in Labquality i RIQAS oraz w programie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. Badania mikrobiologiczne podlegają także kontroli w ogólnopolskim programie POLMICRO prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

CERTYFIKATY

 

Zaświadczenie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON WIM-PIB bierze co roku udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej/ mikrobiologii w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań. Aktualne Zaświadczenie zachowuje ważność do 31.12.2023 r.

 

Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

 

Pracownia Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON WIM-PIB bierze udział co roku w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO w zakresie m.in. oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji, lekowrażliwości, mechanizmów oporności na leki, bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń itp. Aktualne Świadectwo zachowuje ważność do 31.12.2023 r.

 

Certyfikat uczestnictwa w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality

 

Sprawdzian EQA akredytowany zgodnie z normą ISO/IEC17043. Aktualny Certyfikat zachowuje ważność do 31.12.2023r. Informacje dotyczące osiągniętych wyników zawarte są w raportach z poszczególnych rund sprawdzianów.

 

Certyfikaty uczestnictwa w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości RIQAS

 

Organizatorem jest Randox International Quality Assessment Scheme z siedzibą w Anglii.

 

Certyfikat uczestnictwa w Międzynarodowej Kontroli jakości Badań Cersphere XQC

 

Organizatorem jest Sysmex International Quality Assurance system.

 

Certyfikat uczestnictwa w mikrobiologicznym programie MARS (Microbiological Analysis & Reporting System)

 

System raportowania analiz mikrobiologicznych, aby wspomóc walkę z opornością drobnoustrojów na leki przeciwdrobnoustrojowe.

 

Certyfikat uczestnictwa w programie ECDC sieci EARS-Net

 

Pracownia Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON WIM uczestnicz w programie zewnętrznej oceny jakości w zakresie oznaczania wrażliwości na leki przeciwdrobnoustrojowe obejmujące panel oznaczania wrażliwości różnych szczepów.

 

Certyfikat uczestnictwa w programach jakościowych IfQ-Lübeck organizowanych przez Niemiecki Ośrodek Certyfikujący DAkkS w Lubece

 

Certyfikaty są przyznawane dla badań wykonywanych metodą Immunoblot i Elisa w Pracowni Analityki Ogólnej Białek i Alergenów Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON WIM- PIB.

 

Certyfikat uczestnictwa w programie jakościowym Cerebrospinal Fluid Analysis-Oligoclonal IgG organizowanym przez INSTAND z siedzibą w Düsseldorf

 

Certyfikaty są przyznawane dla badań wykonywanych metodą ogniskowania izoelektrycznego z immunoblotingiem w Pracowni Analityki Ogólnej, Białek i Alergenów Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON WIM-PIB

 

Ośrodki Certyfikacyjne:

Kontakt

Wybierz jednostkę: