Przejdź do menu Przejdź do treści
Laboratorium Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojskowego Instytutu Medycznego

Działalność medyczno – usługowa Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje szeroki zakres laboratoryjnych badań diagnostycznych, w tym badań biochemicznych, hematologicznych, endokrynologicznych, markerów nowotworowych, białek specyficznych, badań alergologicznych, serologicznych i mikrobiologicznych oraz w ramach monitorowania leczenia farmakologicznego bierze udział w oznaczaniu wybranych leków. Ponadto współpracuje z badaczami w projektach lekowych, badaniach klinicznych i pracach statutowych wykonując zlecone badania analityczno-mikrobiologiczne. Wykonuje również analizy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla kontrahentów zewnętrznych i klientów indywidualnych.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej realizuje swoje zadania poprzez prace w 5 pracowniach diagnostycznych, w których odpowiednio do badań zgromadzono sprzęt strategiczny i pomocniczy. Do najważniejszych należą:

Działalność medyczno-usługowa Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

 

PRACOWNIA HEMATOLOGII I HEMOSTAZY

 

 • ANALIZATOR ACL TOP 500 CTS FIRMY WERFEN
 • ANALIZATOR XN-1000 FIRMY SYSMEX
 • ANALIZATOR ADVIA 2120I FIRMY SIEMENS
 • ANALIZATOR CUBE 30 TOUCH FIRMY SYSMEX
 • MIKROSKOP ECLIPSE E200MV R FIRMY NIKON

PRACOWNIA BIOCHEMII

 • ANALIZATOR COBAS C503 PRO FIRMY ROCHE DIAGNOSTICS
 • ANALIZATOR COBAS 6000, C 501 I E 601 FIRMY ROCHE DIAGNOSTICS
 • ANALIZATOR ABL 90FLEX PLUS FIRMY RADIOMETER
 • OSMOMETR OS 3000 FIRMY MARCEL

 

PRACOWNIA IMMUNOCHEMII I ENDOKRYNOLOGII

 

 • ANALIZATOR COBAS 6000 E601 FIRMY ROCHE DIAGNOSTICS
 • ANALIZATOR COBAS E411 FIRMY ROCHE DIAGNOSTICS
 • ANALIZATOR FILMARRAY TORCH FIRMA: BIOMÉRIEUX:

 

PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ BIAŁEK I ALERGENÓW

 

 • ZESTAW ANALIZATORÓW SERII UN SYSMEX DO ANALIZY BIOCHEMICZNEJ I MIKROSKOPOWEJ MOCZU: UC-3500, UF-5000, UD-10, UC-1000, FIRMA: SYSMEX CORPORATION
 • NEFELOMETR BN II, FIRMA: SIEMENS SP. Z O.O.
 • INTERLAB G26 EASY FIX, FIRMA: BIAMEDITEK SP. Z O.O.
 • EUROBLOTONE, FIRMA: EUROIMMUN POLSKA SP. Z O.O.
 • ELISIA, FIRMA: EUROIMMUN POLSKA SP. Z O.O.
 • PHADIA 100, FIRMA: HVD HOLDING AG SP. Z O.O.
 • UNICAP 100, FIRMA: HVD HOLDING AG SP. Z O.O.
 • CZYTNIK DO ODCZYTU ELISA – RT-6900 MICROPLATER READER, FIRMA: DRG MEDTEK
 • CZYTNIK DO ODCZYTU ELISA -CHROMATE, FIRMA: DRG MEDTEK
 • MIKROSKOP OPTYCZNY Z ZESTAWEM ARCHIWIZACYJNYM: ECLIPSE E200MVR (OPROGRAMOWANIE NISD), FIRMA: NIKON

 

PRACOWNIA MIKROBIOLOGII

 

 • BACTALERT VIRTUO, FIRMA:BIOMÉRIEUX
 • VITEK MS, FIRMA: BIOMÉRIEUX
 • VITEK DENSICHEK, BIOMÉRIEUX
 • VITEK 2 FIRMA:, BIOMÉRIEUX
 • UF-4000, FIRMA:SYSMEX
 • GENEXPERT, FIRMA:CEPHEID
 • MIKROSKOP ŚWIETLNY, NIKON ECLIPSE
 • PREVICOLOR GRAM, FIRMA: BIOMÉRIEUX
 • MIKROSKOP ŚWIETLNY, BIOLAR C

Kontakt

Wybierz jednostkę: