Przejdź do menu Przejdź do treści
Sala Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WIM

Działalność dydaktyczno – naukowa Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Działalność naukowa

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi badania naukowe w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, w tym biochemicznej diagnostyki chorób sercowo-naczyniowych i ich prewencji, białkowych markerów chorób nerek, epidemiologii i mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki w środowisku szpitalnym. Upowszechnia również zagadnienia związane z diagnostyką laboratoryjną, a także prowadzi prace własne i badawcze z tego zakresu.

Główne kierunki badań naukowych

Zakład bierze udział w wielu badaniach we współpracy z klinikami WIM-PIB przede wszystkim w zakresach:

Biochemicznej diagnostyki chorób sercowo-naczyniowych i badaniach nad ich prewencją (współpraca z Kliniką Kardiologii WIM-PIB),

Badań związanych z profilaktyką raka gruczołu krokowego (współpraca z Kliniką Urologii WIM-PIB),

Badań nad białkowymi markerami chorób nerek (współpraca z Kliniką Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej),

Badań nad epidemiologią i mechanizmami oporności bakterii na antybiotyki w środowisku szpitalnym.Stosowane techniki badawcze

Zautomatyzowane techniki spektrofotometryczne,

Techniki immunochemiczne (ELISA, immunonefelometria, immunoturbidymertia, chemiluminescencja i in.

Elektroforeza.Najbliższe plany badawcze

Diagnostyczne i prognostyczne znaczenie markerów kardiologicznych i biochemicznych czynników ryzyka choroby wieńcowej ze szczególnym uwzględnieniem zespołu metabolicznego (w ramach programów Kliniki Kardiologii WIM-PIB).Działalność dydaktyczna

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi specjalizacje z analityki medycznej dla lekarzy, organizuje i prowadzi staże cząstkowe, szkolenia oraz kursy podyplomowe dla lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych z zakresu szeroko rozumianego zdrowia publicznego, w tym z analityki medycznej, mikrobiologii, epidemiologii. Szkoli także studentów biologii i studiów przyrodniczych prowadząc miesięczne praktyki wakacyjne.

Prowadzenie kursu dla lekarzy specjalizujących się w diagnostyce laboratoryjnej „Badania laboratoryjne w stanach nagłych”.

Kontakt

Wybierz jednostkę: